จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ค่ะ

- มีประสบการณ์การสอนพิเศษมากกว่า ปี
- มีนักเรียนในคอร์สสอบติดม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และอื่นๆ
- มีนักเรียนในคอร์สสอบติดมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทย์
- สอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม - มหาวิทยาลัย
- สอนได้ทั้งคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
- เรทราคา 150-300 บาท

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ม.1-3180 บาท ต่อชั่วโมง

คณิตศาสตร์ม.1-3

ฟิสิกส์ม.4-6200 บาท ต่อชั่วโมง

ฟิสิกส์ ม.4-6

คณิตศาสตร์ม.4-6200 บาท ต่อชั่วโมง

คณิตศาสตร์ม.4-6

แคลคูลัส 1 300 บาท ต่อชั่วโมง

แคลคูลัส 1 ระดับมหาวิทยาลัย

สอนออนไลน์ มุกดาหาร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว