ฉันเป็นข้าราชการครูบำนาญ สพป.ยโสธร เขต 1 มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียน 33 ปี วิชาหลักที่สอนคือภาษาอังกฤษ วิชารองคือคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยังสอนวิชาดนตรีนาฎศิลป์ได้หลังจากเกษียณอายุราชการ ได้เป็นติวเตอร์จุฬา สอนที่พัทยาและโคราชเป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดยสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ตอนนี้ฉันอยู่ที่จังหวัดยโสธร

ยโสธร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว