การศึกษา
ระดับปริญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญาโท ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีประสอบการการทำงานด้านการสอน 3 ปี
รับสอนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ประถม มัธยม สำหรับนักเรียนที่พื้นฐานยังไม่แน่ หรือต้องการปูพื้นฐานสำหรับการเรียนในชั้นปีถัดไป

หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว