ชื่อนางสาวช่อทิพย์. สะสม. ชื่อเล่นเดือน. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ที่ รร สาธิต มศว ปทุมวัน. สายศิลป์ภาษาเยอรมัน. เกรดเฉลี่ย 3.33ระดับอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.18 สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิต จากเนติบัณฑิตยสภา จบการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยม จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการสอน สอนการบ้านทั่วไปเด็กอนุบาล. ประถม. เคยสอนภาษาเยอรมันเด็กมัธยมปลาย. เป็นติวเตอร์ให้กับนักศึกษา ป โท นิด้า ทั้งในศูนย์กทม และภูมิภาค. เป็นคนสอนเข้าใจง่ายยกตัวอย่างประกอบได้ดี. ใจเย็น รักเด็ก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว