รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ไทย สังคม เด็กอนุบาล ประถม
ผู้สอนเรียนจบคณะอักษรศาสตร์จุฬา ฯ
เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้อพยพที่จะไปพำนักประเทศที่ 3 องค์กร The Consortium พนัสนิคม ชลบุรี
เคยสอนภาษาอังกฤษให้ลูกอาจารย์และนายตำรวจ

ราคาค่าเรียน

สอนทำการบ้าน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด350 บาท ต่อชั่วโมง

ตามเนื้อหาหลักสูตรที่นักเรียนเรียนที่โรงเรียนเป็นหลัก และเพิ่มทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน

ศรีนคริทร์ สวนหลวง อ่อนนุช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว