สวัสดีครับผมชื่อรัฐภูมิ เห็นสว่าง ชื่อเล่นชื่อคริสต์มาส มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษครับ

สามารถสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมัธยมปลาย มีทั้งวิธีสอนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจภาษาอังกฤษในภาพรวมตั้งแต่ระดับแรกสุด และยังมีวิธีสอนแบบเจาะลึกเนื้อหาภาษาอังกฤษในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถสอนมุ่งเน้นเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ(ฟัง อ่าน เขียน)ในทักษะที่ต้องการอย่างเดียวด้วยได้

ผลงานการันตีคือ

-สอบGATในส่วนของภาษาอังกฤษได้คะแนนไป140+

-สอบNIDA TEAP ได้คะแนนไปเกิน 80เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถศึกษาต่อปริญญาโทโดยไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นหลักสูตรบังคับของทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)ได้

ประสบการณ์สอนที่ผ่านมา

เคยสอนเด็กระดับ อนุบาล - มัธยมปลาย ทั้งนักเรียนโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ ทั้งสอนเพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมสอบเข้า

สอนออนไลน์ คันนายาว นวมินทร์ บางกะปิ มีนบุรี รามอินทรา สะพานสูง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว