สวัสดีค่ะ ครูปอรับสอนภาษาอังกฤษและวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และผู้ที่ทำงานแล้วค่ะ
ครูจะสอนตามวัตถุประสงค์และความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก โดยเมื่อทราบความต้องการแล้วจึงจัดทำแผนการสอน ซึ่งจะมีหลักอยู่ 4 ขั้นตอน คือ
1. ทำความเข้าใจกับนักเรียนว่า หากจะต้องตอบโจยท์สิ่งที่นักเรียนอยากจะได้แล้ว ครูจะทำการสอนเรื่องอะไรและเพื่ออะไรบ้าง
2. ทำการสอน
3. วัดความเข้าใจของนักเรียน
4. คอยทบทวนเนื้อหาที่สอนไปแล้วอย่างกระชับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความชำนาญจากการทำซ้ำ

นอกจากนี้นักเรียนยังเลือกที่จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งชั่วโมง หรือเรียนเป็นสองภาษาอังกฤษ-ไทย ได้

ประวัติของครูปอ
- ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
- เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในโครงการแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ (Thammasart Business Challenge 2004)
- ปัจจุบันงานหลักต้องใช้การเจรจาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและการลงทุนเป็นประจำ โดยประเทศคู่ค้าคู่เจรจาส่วนใหญ่ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ
- งานพิเศษ คือ สอนที่โรงเรียนกวดวิชาและสอนตัวต่อตัว และรับแปลภาษาให้กับบริษัทเอกชนมากว่า 5 ปี

อัตราค่าสอนตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 350 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ
- หากมีผู้เรียนมากกว่า 1 คนในคาร์ส คิดเพิ่มคนละ 100 บาท ทั้งนี้นักเรียนต้องมีพื้นฐานและมีวัตถุประสงค์การเรียนใกล้เคียงกัน
- สอนตัวต่อตัวสอนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง

สถานที่เรียน
- บริเวณนนทบุรี
- บ้านครูปอ (อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)

ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางบัวทอง บางพลัด บางใหญ่ ปากเกร็ด พุทธมณฑล ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว