- เป็นกันเอง ไม่ถือตัว
- สามารถอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีมีเนื้อหายาว เข้าใจได้ยาก น่าเบื่อให้เข้าใจได้ง่าย
- ไม่รำคาญเวลาผู้เรียนถามคำถามเดิมหลายครั้ง ยินดีตอบคำถามโดยละเอียด
- มีวิธีการสอนโดยเน้นและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความจำระยะยาวมากกว่าระยะสั้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
- ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ
- เห็นผลจริง เพราะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆต่างสาขาและต่างคณะที่มาเรียนวิชาโท-เสรีที่อยู่ในข่ายความเชี่ยวชาญทำข้อสอบได้ จากที่เรียนไม่รู้เรื่องเลย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว