สอนชีววิทยา, วิทยาศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้นปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา
สามารถสอนได้ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย
สอนตัวต่อตัวได้หรือสอนออนไลน์ มีชีทเรียนให้
ราคาสามารถคุยกันได้ว่าเป็นรายชั่วโมง รายสัปดาห์
สอนได้ช่วง เสาร์-อาทิตย์

พิจิตร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว