สวัสดีค่ะ ครูอังนะคะ เป็นชาวจีนที่พูดไทยได้ค่ะ จบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะ มีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวไทยมากกว่า 5 ปีค่ะ ผู้เรียนอายุตั้งแต่ 4 ขวบ สามารถสอนได้ HSK1-6 《轻松学中文》《ภาษาจีนระดับต้น(初级汉语)》《ภาษาจีนระดับกลาง(中级汉语)》ค่ะ

ดินแดง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว