รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.2
ประวัติการศึกษา
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาลัยราฎภัชสวนสุนันทา สาขาวิชา รัฐศาสตร์
จบมัธยมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนธัญบุรี (เกรด4ภาษาอังกฤษ ทุกตัว ทุกเทอม)
คะแนนสอบ O-NET 85/100
GAT 260/300
TOEIC 790/990
-มีประสบการณ์สอน ใจดี ไม่ดุ ไม่กดดัน สอนให้จนกว่าจะเข้าใจ

ดอนเมือง ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว