-เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ชอบการสอน ให้ความรู้คนอื่น
-มีจิตสาธารณะ ใจเย็น
-ต้องการสอนน้องมัธยมต้น เนื่องจากมีประสบการณ์
-สามารถทำงานได้ทุกวัน
-สามารถจ้างรายวันหรือรายเดือนก็ได้ ขั้นต่ำชั่วโมงละ (250-500)

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว