รับสอนแคลคูลัส สอนคณิตศาสตร์ กพ. ติวส่วนตัว/กลุ่ม
รับสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา (เน้นสอนการบ้านวัดพื้นฐานให้น้องเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น)

สามารถติวได้ หลัง 17.00 น. ของทุกวัน
**เรทชั่วโมงสอนตามตกลง**

คณิตศาสตร์ แคลคูลัส
สอนออนไลน์ นครศรีธรรมราช

ยังไม่มีรีวิว