ประสบการณ์การสอนพิเศษ (Tutor) : 5 ปี
งานที่เคยรับ : งานสอนเพิ่มเกรด สอนการบ้าน ปรับพื้นฐานความรู้ ทบทวนก่อนสอบ ติวสอบเข้า
วิชาที่ถนัด : วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์
วิชาที่เคยรับสอน
ประถม : คณิตศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น : วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย : ชีววิทยา เคมี
หมายเหตุ** ติวเตอร์มีความใจเย็นสูง ตรงต่อเวลา สอนเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้องๆ ผู้ปกครองวางใจได้ สามารถปรับระดับความยากง่ายให้ตรงกับตัวผู้เรียนได้
การศึกษาระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน :
พ.ศ.2558-2560 ติวเตอร์สอนพิเศษแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม มหิดล
พ.ศ.2560 ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตร EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

เคมี ม.4 เทอม 14000 บาท

- ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.ต้น (เคมี)
- ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
- โครงสร้างอะตอม
- ตารางธาตุ
- พันธะเคมี

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4000 บาท

เคมี ม.4 เทอม 22800 บาท

- ปริมาณสารสัมพันธ์

เรียนคอร์สละ 14 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2800 บาท

เคมี ม.5 เทอม 14000 บาท

- ของแข็ง ของเหลว แก็ส
- อัตราการเเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 24000 บาท

- กรด เบส
- ไฟฟ้าเคมี

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4000 บาท

เคมี ม.62800 บาท

- เคมีอินทรีย์

เรียนคอร์สละ 14 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2800 บาท

ราคาค่าเรียน

เคมี ม.ปลาย250 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนเนื้อหาเคมี ม.ปลายทั้งหมด ,ติวเข้มเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย , เทคนิคการอ่านโจทย์และการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว , หรือการเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจควบคู่กับการเรียนที่โรงเรียน

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย250 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลายทั้งหมด ,ติวเข้มเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย , เทคนิคการอ่านโจทย์และการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว , หรือการเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจควบคู่กับการเรียนที่โรงเรียน

คณิตศาสตร์ ม.ต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

การเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจควบคู่กับการเรียนที่โรงเรียน, การติวเข้มการทำข้อสอบเพื่อสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

การเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจควบคู่กับการเรียนที่โรงเรียน, การติวเข้มการทำข้อสอบเพื่อสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณิตศาสตร์ สำหรับประถมวัย250 บาท ต่อชั่วโมง

การเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจควบคู่กับการเรียนที่โรงเรียน แบบฝึกคิดตามช่วงวัยเรียน

วิทยาศาสตร์ สำหรับประถมวัย250 บาท ต่อชั่วโมง

การเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจควบคู่กับการเรียนที่โรงเรียน , ความเป็นเหตุผลและการเข้าใจพื้นฐานของโลกวิทยาศาสตร์

(กรณีที่ให้สอนที่บ้านและต้องใช้เวลานานในการเดินทาง)500 บาท ต่อชั่วโมง

ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว