เรียกชื่อเล่นว่าโอ๊ตได้ครับ

อายุ 32 ปี
เป็นผู้จัดการร้านบอร์ดเกมแถว ม.นเรศวร
ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีประสบการณ์รับงานแปลบทคัดย่องานวิจัย
รับสอน Grammar และ Conversation ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สอนระดับประถม - มัธยมต้น มีอุปกรณ์การสอนเพิ่มเติมเป็นเกมกระดานภาษาอังกฤษ

พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว