อ.นก อายุ 30 ปี รับสอนพิเศษวิชา "คณิตศาสตร์" ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คน
- ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4
- ติวคณิตศาสตร์ ม.1-ม.6
- ติวสอบ O-net

ประวัติการศึกษา
1. จบการศึกษาระดับศึกษาปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

ประวัติการสอน
1. ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อายุราชการ 5 ปี
2. ปัจจุบันสอนนักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิตเข้ม ระดับ ม.3 และ ม.4

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ ม.ต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา แบบฝึกหัด ข้อสอบต่างๆ

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย300 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา แบบฝึกหัด ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอนออนไลน์ นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว