ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย ดวงสิน
ชื่อเล่น แตง
การศึกษา : จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสบการณ์การสอน
สังเกตการสอน : โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ทดลองสอน : โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ฝึกเต็มรูป : โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มผู้เรียน : รับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมต้น
รูปแบบการสอน : สอนตัวต่อตัว
ขั้นตอนในการสอน : สอนปูพื้นฐานเนื้อหา สอนทำโจทย์ โดยมีการสรุปเนื้อหา และแบบฝึกหัดควบคู่กันไป และสอนเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
วัน เวลา : ผู้เรียนและผู้สอนสามารถตกลงวันและเวลาในการเรียนการสอนกันได้
ราคา : ชั่วโมงละ 200-250 บาท (ทดลองเรียนฟรีครั้งแรก)

ธนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว