ประสบการณ์การทำงาน
1. มีประสบการณ์ติวให้กับนักเรียนที่เตรียมตัวเข้าห้องเรียนพิเศษระดับม.ต้นเเละม.ปลาย
2. มีประสบการณ์ติวนักเรียนที่มีคะเเนนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ไม่ดีเท่าที่ควรให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ตามเป้าหมาย
3. สามารถสอนจำเพาะเรื่องได้ตามที่ผู้รับบริการต้องการ
หากสนใจสามารถอีเมลบ์หรือโทรศัพท์ส่วนบุคคลมาได้ทันที เพื่อนัดหมายการเรียนการสอน สามารถปรับเวลาได้เสมอระหว่างตกลงกัน
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการคือ นักเรียนในระดับชั้นป.4 - ม.6
ราคาต่อชั่วโมงคิดเริ่มต้นที่ 100 บาท
และจะเป็นการจัดการเรียนรู้เเบบออนไลน์และมีชีสสรุปและข้อสอบให้เสมอ
4. ในกรณีที่ต้องการเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสอนเฉพาะรายวิชา ชีววิทยา และรายวิชา เคมีอินทรีย์ เท่านั้น

ราคาค่าเรียน

วิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับประถมถึงมัธยมศึกษา100 บาท ต่อชั่วโมง

การเรียนล่วงหน้าของรายวิชาวิทยาศาสตร์ และการเรียนเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่ต้องการติวข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับสายการเรียนศิลปภาษา ในการสอบ 9 วิชาสามัญ

สอนออนไลน์ ขอนเเก่น อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว