ติวเตอร์แจน
ชมบงกช ลีราวัฒนากุล
อายุ28ปี

ประวัติการศึกษา
-จบประถม-มัธยม สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
-จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การสอน
สอนพิเศษชั้นประถมและมัธยมต้น โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนชายล้วน ทั้งภาคปกติและEP
สอนพิเศษขึ้นม.4วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักภาค ep และปกติ
สอนพิเศษขึ้นม.1วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และโรงเรียนอัสสัมชัญ
สอนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

สไตล์การสอน
ใจดี เป็นกันเอง สามารถฟังน้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณืการเรียนวิชาต่างๆในโรงเรียนได้ สามารถสอบถามหรือแนวทางการเรียนได้ เนื้อหาตรงตามกับที่โรงเรียนสอน

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ150 บาท ต่อชั่วโมง

สอนพิเศษ, สอนการบ้าน และ ติวเนื้อหาสอบ

คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ200 บาท ต่อชั่วโมง

สอนพิเศษ, สอนการบ้าน และ ติวเนื้อหาสอบ

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร คลองสาน สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว