-บริการรับแปลภาษาไทย-อีงกฤษ และ อังกฤษ-ไทย
ค่าบริการ 200/ฉบับ
-บริการรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป (ฟัง พูด) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ค่าบริการ 300/ชม.
ราคาพิเศษ คอร์ส 12 ราคา 3,000 บาท เสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 ชม.ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
สอนโดย พี่วิทยา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดอนเมือง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว