1. สามารถสอนเนื้อหาทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเบื้องต้น (เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค)
2. สอนเนื้อหาทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื่องต้นสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนในสาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาตร์

ราคาค่าเรียน

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์150 บาท ต่อชั่วโมง

ความรู้เบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค150 บาท ต่อชั่วโมง

ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาค150 บาท ต่อชั่วโมง

ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค

สอนออนไลน์ จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว