เรียนศิลปะ ห้วยขวาง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Le Art ศิลปะเพื่อสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

 • 333 บาท/ชม
 • กรุงเทพฯ

-รับสอนศิลปะเพื่อสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ทั้งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน (Interior Design) นิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramic Design) ออกแบบเครื่องประดับ (Jewery Design) ออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fasion Design) วาดเส้น…

วัลพา ถาดกิ่ง (ครูเป้)

 • กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงานด้านศิลปะนาฏศิลป์
และการสอนรวม 10 ปี
ประสบการณ์สอนประจำวิชาศิลปะและนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา
-รร.มินเดอร์พัฒนาศึกษา (พัฒนาการ) (ปี 2559-2565)
-รร.ปัญจทรัพย์ (มีนบุรี) (ปี 2565-ปัจจุบัน)

วไลพร เกษมสวัสดิ์

 • 220 บาท/ชม
 • 4 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

เปิดหลักสูตรสอนพิเศษเขียนการ์ตูนคอมมิคและพื้นฐานศิลปะ
การสอนเป็นไปตามระดับความยากง่ายของการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ผลงานว่ากันตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ
ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพื่อให้คุณค้นหาตัวตนของคุณเองเป็นการฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละคนแสดงออกมาไม่เหมือนกัน…

ครูซัน (Sunstudio)

 • 70 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

ครูสอนพิเศษวิชา ...."ศิลปะ และการออกแบบ"/"ความถนัดสถาปัตย์"....ครับ
จบการศึกษาคณะสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ปัจจุบันเป็นเจ้าของสถาบันสอนความถนัดสถาปัตยกรรม Sunstudio
(สอนทั้งแบบสถาบัน-ตัวต่อตัว-กลุ่มนอกสถานที่)
!!..รับแนะแนวการเตรียมตัว และบรรยายเกี่ยวกับคณะสถาปัตย์((ฟรี))..!!

มิว

 • สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ
ชื่อมิว อายุ 26ปี จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รับสอนดรออิ้งขั้นพื้นฐาน
-สอนทักษะการวาดรูปของเด็กเล็ก
-สอนปั้นดินน้ำมัน หรือแป้งโด

P'Eye

 • กรุงเทพฯ

มีประสบการณ์ทางการสอนศิลปะเด็กเล็ก และติวศิลปะน้องมัธยมเพื่อเข้ามหาลัย ใจดี รักเด็ก รักสัตว์ และเข้ากับเล็กได้ดี
เคยมีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม
เคยมีประสบการณ์การสอนศิลปะเด็กออทิสติก

Panklao (jan)

 • 1 รีวิว
 • กรุงเทพฯ

มีประสบการณ์สอนที่สถาบันศิลปะ วิชา Basic drawing เพื่อสอบเข้า
รับสอนศิลปะ
-เด็กเล็ก 3-6 และ 7-12 ปี เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านจินตนาการ
-เด็กโต 13-17 ปี ตั้งแต่พื้นฐานการวาดรูป Basic drawing เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หรือสามารถเข้ามาคุยรายละเอียดรูปแบบการเรียนที่ต้องการ…

กังสดาล ศัลภูธร

 • 1 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

-รับสอนศิลปะตัวต่อตัว ทั้งศิลปะเด็ก สอบตรงวาดเส้น
ออกแบบกราฟฟิก ต้อนรับยุคดิจิทัล โปรแกรม illustrator, Photoshop เบื้องต้น-มืออาชีพ
-ดิฉัน ชื่อ" ฮาชิ " จบจากคณะมัณฑนศิลป์ เอกออกแบบเครื่องแต่งกาย ม.ศิลปากร
-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง งานประจำ บ.เอกชน แห่งหนึ่ง, ฟรีแลนซ์
เกี่ยวกับการออกแบบตั้งแต่ต้นสาย…

น.ส. รัตนาวลี สันทัดเลขา

 • สอนตัวต่อตัว

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะนาฏรัตน์ รัตนา รับแสดงรำไทย-โขน จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีประสบการณ์การแสดงรำไทยมาแล้วไม่ตำ่กว่า10ปี ได้ทุนนาฏศิลป์ไทยศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสอนรำไทย ราคากันเอง / รับสอนศิลปะ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1…

ชลลดา เปลี่ยนแสงศรี

 • กรุงเทพฯ

ครูผู้สอนจบจากมหาวิทยาลัยด้านการออกแบบโดยตรง ปัจจุบันเป็นครูสอนศิลปะอยู่ที่สถาบันสร้างสรรค์ศิลปะชื่อดัง อีกทั้งยังเป็นติวเตอร์ในนามของสถาบันมหาวิทยาลัยชื่อดัง โดยอยู่ในทีมติวเตอร์ระดับมืออาชีพ โดยรับติววิชาพื้นฐาน/ติวสอบให้กับผู้ที่สนใจตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้ที่สนใจ

Kanatpol Chanchay

 • กรุงเทพฯ

สวัสดีครับ ชื่อกายครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 3 อยู่ที่ Univeristy of the Arts London: Central Saint Martins ในสาขา Fashion Print โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่หลักสูตรแฟชั่นอันดับต้นของโลก
(อ้างอิง: https://www.businessoffashion.com/education/rankings/2017 )
หลักสูตรของผมจะเน้นการเตรียม Fashion and…

กิ่ง รวิสรา

 • กรุงเทพฯ

กำลังศึกษาชั้นปี 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เอก Graphic design
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เกรดเฉลี่ย 3.60 รับงานวาดมามากกว่า6ปี
ประสบการ์ณการสอนเด็กช่วงอายุ 8-18ปี

ธนภร

 • กรุงเทพฯ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนนี้เป็นครูศิลปะและรับสอนพิเศษศิลปะตามบ้าน จบทางด้านการสอนศิลปะโดยตรงและมีกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ทางด้านการสอน

Praewa Kaewdang

 • สอนตัวต่อตัว

เรียนจบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกียรตินิยมอันดับ 2 มีประสบการณ์ในการสอนทั้งเด็ก
ประถมและเด็กมัธยมตอนต้นถึงตอนปลาย
สามารถเข้ากับคนได้ง่าย อัธยาศัยดี
สามารถสอนได้ทั้งงานวาดภาพ เทคนิคระบายสี

ศุภกานต์ วิมลกิตติพงศ์

 • กรุงเทพฯ

ชื่อเล่น พลอย จบจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสาขาเฉพาะทางที่มีใบประกอบวิชาชีพครู สอนเทคนิคการวาดภาพและการใช้สีประเภทต่างๆ และสามารถใช้ศิลปะบำบัดได้นะคะ รับปรึกษางานหรือโปรเจ็คสร้างแรงบันดาลใจได้คะ

Juy, Nataya Sakuntasri

 • 250 บาท/ชม
 • กรุงเทพฯ

ครูจุ้ยสอนศิลปะตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยลัยจนถึงปัจจุบันสอนมาแล้ว เกือบ 19 ปี สามารถสอนได้ตั้งแต่ เด็กอายุ 8-9 ขวบจนถึง ผู้ใหญ่ค่ะ
ครูจุ้ยสอนวิชา พื้นฐาน และขั้น advance ของศิลปะวาดเส้น สีอะครายลิค และสีน้ำมันค่ะ การสอนของครูจุ๊ยเน้นความสุขและฝีมือของผู้เรียนเป็นหลักค่ะ…

ครูเอ็กซ์

 • สอนตัวต่อตัว

* จบการศึกษาจาก คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
* รับสอนศิลปะเด็ก ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป / รับติวศิลปะเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ศิลปะแบบงานอดิเรก และ รับสอนศิลปะผู้ใหญ่ ไม่จำกัดอายุ
* 📨 ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
* i g : chaiyu_art_print
* รางวัลที่เคยได้รับ / ร่วมแสดง

ครูเกษ

 • 2 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

การศึกษา
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร(คณะดุริยางศศาสตร์)
มัธยมปลาย :มหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
*นอกจากนี้ยังมีทีมครูสอนในวิชาอื่นๆเช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมีและศิลปะ

Wachiraya

 • สอนตัวต่อตัว

ประสบการ์ณทำงาน ❤️สอนพิเศษศิลปะโรงเรียนอนุบาลดราวี
❤️ สอนพิเศษศิลปะโรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์
❤️สอนศิลปะเด็กป.4 วาดเส้นเบื้องต้น ปั้นดินเบา ระบายสีไม้ สีเทียน ระบายสีโปสเตอร์ อะคริลิค สีน้ำ ศิลปะสื่อมผสม สิ่งประดิษฐ์
❤️สอนศิลปะสำหรับเด็ก ตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้น ม.3…

Piyabhorn Pura (Chompoo)

 • สอนตัวต่อตัว

ชมพู่ เริ่มต้นการเป็น "ครู" มาถึงตอนนี้ก็รวมระยะเวลาเป็นปีที่ 4 แล้วค่ะ
ชมพู่ หรือ ปิยะพร ปุรา จบจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านการสื่อสารการตลาด ที่มหาวิทยาลัยบัฒฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)
การเป็นครูของชมพู่เริ่มต้นจากการติววิชาต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ของเพื่อน…