เรียนศิลปะ ชุมพร ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Iammeen

  • ชุมพร

🎨เสริมสร้าง ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร้างทักษะ ฝึกวินัย ในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
✏️เริ่มจากการคิด การวางเเผน นำไปสู่การร่างภาพเเละสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาเเละต่อยอด
👉🏻 ผลงานขึ้นอยู่กับความสามารถเเละความสนใจของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นจุดสำคัญ…