เรียนบัญชี ชลบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Kru Tukta (Waritsanan)

  • ชลบุรี

จบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท MBA ด้วยรางวัลการันตี "งานวิจัยดีเด่นระดับชาติ" มีความชำนาญในการสอนวิชาบัญชี การเงิน การภาษีอากร ตลอดจนวิชาพื้นฐานสำหรับน้องๆ ระดับประถม สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่วุ่นวาย นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชี การวางผังองค์กรและระบบปฏิบัติการภายในองค์กร…

AON NINA

  • ชลบุรี

ปริญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : Master of science (Finance) ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการทำงาน ด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 10 ปี
สอนวิชา บัญชีพื้นฐาน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำรายงานหรืองบการเงินเพื่อผู้บริหาร การเงินพื้นฐาน โครงสร้างการเงิน financial model…

Areeya K.

  • ชลบุรี

💗ยินดีสอนบัญชีพื้นฐานกับนักเรียนไม่เกิน ม.6
💗ชั่วโมงละ 80.- (รับค่าสอนรายอาทิตย์ได้ค่ะ)
👉🏻วันจันทร์-ศุกร์ ว่าง 18:00-21:00 น.
👉🏻วันเสาร์-อาทิตย์ ว่าง 13:00-21:00 น.

ปาริฉัตร เจริญ

  • 700 บาท/ชม
  • ชลบุรี

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) การบัญชี จากมหาวิทยาลับราชภัฎธนบุรี
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
งานอดิเรก -รับสอนโปรแกรมเอ็กเพรส -รับสอนการบันทึกบัญชี -วางระบบบัญชีบริษัท
ประวัติการทำงาน
๐ ผู้จัดการบัญชี โรงงานสัญชาติญี่ปุ่น…

กัญญ์ณิชชา ราชชมพู (ครูเกมส์)

  • 500 บาท/ชม
  • ชลบุรี

รับงานสอนบัญชี
🇹🇭 ไทย
EG อังกฤษ (ศัพท์บัญชี)
📢 รับสอนบัญชีตั้งแต่เบื้องต้น นักเรียน นักศึกษา จนถึงวัยทำงาน
🔔 สอนตามความต้องการของผู้เรียน

สวรรยา ทาวงษ์

  • ชลบุรี

ครูจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบัญชีค่ะ
ครูมีเทคนิคและข้อสอบเกี่ยวกับบัญชี สำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจสำหรับวิชาการบัญชีขั้นต้น และบัญชีอื่นๆค่ะ
และสำหรับน้องๆนักเรียน ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ครูก็มีเทคนิคที่สอนให้เข้าใจได้ค่ะ
รับสอนนอกสถานที่ ตัวต่อตัวได้ค่ะ…