เรียนภาษาไทย ปทุมวัน ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

chidchanok

 • ปทุมวัน

จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะ มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
เริ่มรับงานสอนพิเศษขณะที่เรียนชั้นปริญญาตรี มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยทั้งที่นักเรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลาย และสามารถสอนได้ทั้งในรูปแบบสอนการบ้าน เตรียมสอบแต่ละภาคเรียน จนถึง…

จีน

 • 1 รีวิว
 • ปทุมวัน

รับสอนพิเศษวิชา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ศิลปะ
ระดับชั้นอนุบาล-บุคคลทั่วไป
งานสอนพิเศษที่ผ่านมา
ภาษาญี่ปุ่นสอนมากกว่า20คน ปัจจุบันยังสอนอยู่ และประสอบการณ์มากกว่า2ปี
เคยเป็นไกด์และล่ามรวมมากกว่า5ครั้ง
ศิลปะเคยสอน 4คน ปัจจุบันยังสอนอยู่
ภาษาไทย เคยสอน3คน ส่วนใหญ่เป็นคนญี่ปุ่นค่ะ…

เกวลี

 • ปทุมวัน

ติวเตอร์เรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์จุฬา และด้วยประสบการณ์สอนพิเศษวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในระดับตั้งแต่อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา มาตลอดทำให้ติวเตอร์เข้าใจธรรมชาติของเด็กวัยนี้และมีความใจเย็นสามารถออกแบบการสอนให้เข้ากับเด็กแต่ละคนได้เป็นอย่างดี…

จุราพร ศิลาวรรณ

 • ปทุมวัน

มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย มากกว่า 5 ปี
ระดับที่สอน: อนุบาล-มัธยมปลาย
-มีความมุ่งมั่น เตรียมการสอน เมื่อเรียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
-.ใส่ใจผู้เรียน มีแบบฝึกหัดต่างๆไว้ทดสอบระดับความรู้ที่ผู้เรียนมี และฝึกฝนให้ผู้เรียนเก่งขึ้นจนถึงระดับที่พอใจได้
- รักเด็ก…

ครูฟีม

 • ปทุมวัน

ปริญญาตรี : ปัจจุบัน ปี4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ1)
มัธยมปลาย : Bilingual Sci-Math program.
ประสบการณ์สอน
-สอนเลขหลักสูตรอินเตอร์ เด็กเล็ก-ประถม ที่สถาบัน S.A.M
-สอนพิเศษส่วนตัว วิชาภาษาอังกฤษ เลขไทย Math วิทยาศาสตร์ และ Science…

Deer

 • ปทุมวัน

- ครูสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ถนัดติวข้อสอบนักเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง สอบโอเน็ต สอบแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น
- รับสอนพิเศษนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
- ผลงานที่ผ่่านมาสามารถติวนักเรียนในการสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุด 98 คะแนน
-…

ครูเบนซ์ ติวเตอร์ภาษาไทย

 • ปทุมวัน

จบจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาลัยการศึกษาสาขาการศึกษาบัณฑิตภาษาไทยและศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาไทย (คู่ขนาน) ซึ่งการันตีด้วยปริญญา 2 ใบทางด้านภาษาไทยโดยตรง
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยหลายระดับชั้นสามารถสอนได้ทั้ง อนุบาล ประถมและมัธยม
สามารถสอนตัวต่อตัวและรับสอนเป็นคอร์สเรียนทางออนไลน์…

sowan pisitching

 • ปทุมวัน

เป็นครูสอนพิเศษนักเรียนในโครงการสอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่6และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาไทย
ประสบการณ์การสอน( Parttime)
- สอนการบ้านนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนนานาชาติรามคำแหงแอดเวนติส
- สอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ ฯ
-…

Picnit

 • ปทุมวัน

-มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิศสาตร์, ฟิสิกส์ประยุกต์และภาษาไทย ระดับประถม-มัธยมปลาย 5 ปี
-มีลักษณะการสอนที่สนุกสนาน เน้นสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ สอดแทรกด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบค่ะ…

อภิญาน์มล

 • ปทุมวัน

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอภิญาน์มล หรือลูกปลานะคะ ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ ประสบการณ์สอน เคยสอนในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาค่ะ อยากหาประสบการณ์ให้มากขึ้นและหลากหลายจะสอนอย่างเต็มที่เเละสุดความสามารถค่ะ…

ประยูร เหลาศรี

 • ปทุมวัน

- จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
- ทำงานบริษัทฯ เอกชนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์ด้านเป็นวิทยากร
- มีบุคลิกภาพดี และมีทักษะการสื่อสารนำเสนอ
- สามารถสอนวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับประถมศึกษา, คอมพิวเตอร์ Microsoft Office…

วราภรณ์ อัศวเทสกุล

 • 3 รีวิว
 • ปทุมวัน

อายุ : 24 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-จีน : Harbin Institute of Technology, China)
ประสบการณ์การสอน :
-สอนที่สถาบันกวดวิชาโสธรคาเดท (เตรียมทหาร) วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส (ระดับมัธยมปลาย) 2 ปี…

KruBow Somruthai

 • ปทุมวัน

การศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประสบการณ์การสอน
📍เป็นติวเตอร์ของสถาบัน ruachulatutor สอนนักเรียนในระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.5 ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
📍เป็นติวเตอร์ของสถาบัน chulatutorexpress สอนนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ม.5 ในวิชาภาษาไทย…

กมลชนก สวนยศ (พลอย)

 • ปทุมวัน

ชื่อเล่นชื่อ พลอย ค่ะ กำลังศึกษาอยู่ มศว ปี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศบ. รับสอนพิเศษ เรียนล่วงหน้า ทบทวนเนื้อหา เน้นความเข้าใจ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมต้น
วิทยฯ ประถม ม.ต้น
ภาษาไทย ประถม
วิชาฟิสิกส์ ม.4 วิชาวิทยาศาตร์สำหรับ ม.ต้น มีประสบการณ์การสอน สอนสนุก ใจดี ใจเย็น…

พี่ต้าสอนพิเศษเด็กเล็ก

 • ปทุมวัน

-รับสอนพิเศษเด็กเล็ก อนุบาล ประถม ทุกวิชา
ใจดี ใจเย็น มีความอดทนสูง
-รับสอนภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้น ภาษาจีนเตรียมสอบ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
-รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เด็กสองภาษา เด็กนานาชาติ
-มีประสบการณ์การสอนและดูแลเด็กพิเศษ…

Moji Thanchanok

 • 1 รีวิว
 • ปทุมวัน

สวัสดีค่ะ ดิฉันจบการศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ
เคยเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ
สอบผ่านบรรจุครูผู้ช่วย มีประสบการณ์จากโรงเรียนชื่อดัง
ไว้วางใจคุณภาพในการสอนได้แน่นอนค่ะ❤️🙏🏻…

ภัสราภรณ์

 • ปทุมวัน

สวัสดีค่า ~ พี่ชื่อ ' ไหมพรม' อายุ 22ปี
• รับสอนการบ้านทั่วไปทุกวิชา ตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาล ถึง มัธยมปลาย) เน้นติว ไทย-สังคม เตรียมสอบO-net และภาษาจีน (ในชั้นเรียน ,เบื้องต้น หรือสอบ PAT จีน)
มีประสบการณ์สอนมาเกือบ 5 ปี มีนักเรียนสอนประจำอยู่ 6 บ้าน (ปัจจุบันยังสอนอยู่ ตามช่วงเวลาที่กำหนด)…

ณัฐธยาน์ หนูช่วย

 • ปทุมวัน

จบการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
~ อยากอ่านออก เขียนได้ เข้าใจวิชาภาษาไทย มาเรียนด้วยกันค่ะ ~
~ รับสอน อนุบาล ประถม และม.ต้น~
ติดต่อมาเรียนได้เลยค่า คุณครูใจดีมากกกก…

นันท์ภัชอร ภูมิธรรมรัตน์

 • ปทุมวัน

ปริญญาตรีวรรณคดีไทย ม.เกษตร มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้นักเรียนต่างชาติระดับประถม มีประสบการณ์สอนภาษาไทยมัธยมและมหาวิทยาลัย จบปริญญาโทวัฒนธรรมศึกษา และกำลังศึกษาปริญญาเอกอักษรศาสตร์ ภาษาไทย
มีใจรักเด็กและมีความต้องการเป็นครู…

ธัญญารัศมิ์ พูลสวัสดิ์

 • 1000 บาท/ชม
 • ปทุมวัน

ครูชื่อ ครูจอยค่ะ ครูรับสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติทุกระดับชั้นที่ต้องการสอบ IB รวมถึงนักเรียนชั้นประถมของไทยด้วยค่ะ
ครูสอนเด็กอินเตอร์ เพราะครูจบปริญญาโทการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ครูจึงสามารถสอน ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติและเด็กนานาชาติได้…

ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัวที่ปทุมวัน ต้องมีอายุเท่าไหร่

เว็บของเรามีครูรับสอนภาษาไทยที่ ปทุมวัน หลายท่าน และมีคอร์สมากมายสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดังนั้นไม่ว่าผู้เรียนจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนจนเก่งภาษาไทยได้

เรียนภาษาไทยที่ปทุมวันเอาไปใช้ประโยชน์ใดบ้าง

บ่อยครั้งบทเรียนจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนของผู้เรียน เหตุผลที่ต้องการเรียนพิเศษภาษาไทยที่พบบ่อย เช่น
- ติวภาษาไทยเสริมเพิ่มเกรด
- สอนการบ้านวิชาภาษาไทย
- ติวเตรียมสอบวิชาภาษาไทย, เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ม.4 หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- ติวเตรียมสอบ 7 วิชาสามัญ ภาษาไทย
- การเตรียมสอบเข้าทำงาน, ติวสอบข้อสอบ ก.พ.
- ติวสอบปลายภาคเรียนวิชาภาษาไทย (หลักภาษา)
- เรียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ, การพูดในโอกาสต่าง ๆ
- เรียนการเขียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการเขียนสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องสั้น, การเขียนในโอกาสต่าง ๆ
หากผู้เรียนมีจุดประสงค์การเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถแจ้งคุณครูสอนภาษาไทย เพื่อที่คุณครูจะได้ปรับการสอนให้เข้ากับจุดประสงค์การเรียนของนักเรียน

ติวเตอร์รับสอนภาษาไทยที่ปทุมวันมีคอร์สสอนภาษาไทยอะไรบ้าง

เพราะติวเตอร์ที่รับสอนภาษาไทยที่ปทุมวันมีหลายท่าน นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาไทยที่ปทุมวันเลือกลงเรียนได้หลายบทเรียน/หลักสูตรตามต้องการ เช่น
- ภาษาไทยพื้นฐาน ตัวอักษรภาษาไทยและสระภาษาไทย
- หลักภาษาไทย
- วรรณยุกต์และการอ่านออกเสียงภาษาไทย
- เรียนไวยากรณ์ภาษาไทย (คำนาม, สรรพนาม, คำบุพบท, กริยา, วิเศษณ์, สันธาน, อุทาน)
- การแต่งประโยคภาษาไทย การแต่งร้อยกรองร้อยแก้ว และการอ่าน
- วรรณกรรมและวรรณคดีไทย วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย
- การอ่านจับใจความภาษาไทย
- การเขียนภาษาไทย การเขียนสร้างสรรค์
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กรณีผู้เรียนอยากเรียนหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม ติวเตอร์ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้