เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาเยอรมัน

ครูสอนภาษาเยอรมันที่นนทบุรี

📚 Let's Learn Together 🎻

| English | Math | Art | Cello | Piano | Drum |
| Baby | Children | Student School | University |
| Nature | Green | Hiking | Camping |

ปริญญาโท MBA จากประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี Business Administration จาก Mahidol University International College

มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Certification
Central Saint Martins (London) : Product Design
Le Condon Bleu School (London) : Culinary Course (2004)
University of Victoria, Canada : ESL (1999)
University of Ohio, USA : ESL (1995)
Christchurch School, New Zealand : ESL (1993)


เรียนภาษาเยอรมัน โดยผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาและทำงานที่ประเทศเยอรมัน มากว่า 17 ปี
สอนสําหรับผู้ที่ศึกษาต่อในประเทศที่ใช่้ภาษาเยอรมัน นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาภาษาเยอรมัน บุคคลที่ต้องใช้ภาษาเยอรมันในการทํางานหรืออื่นๆ
รับสอนตัวต่อตัวที่เชียงใหม่
รับสอนผ่านอินเตอร์เน็ต - โปรแกรม Skype และ ไลน์ (ทั่วประเทศ)


ขวัญ​มีประสบการณ์​การใช้ชีวิตในเยอรมันมากกว่า10ปี ไม่ว่าประสบการณ์​ทางด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมชาวเยอรมัน ขวัญ​ยินดีมากที่จะมีโอกาสส่งต่อความรู้และประสบการณ์​ที่ได้รับมาให้แก่คนที่สนใจค่ะ


🎉🎉🎉เปิดบริการแล้ว “อาจารย์จุฬาฯติวเตอร์ AjarnChula Tutors “ 🎉🎉🎉
🎀ศูนย์รวมติวเตอร์เก่งๆ สอนดี มีคุณภาพ พร้อมเสิร์ฟให้กับน้องๆแล้วจ้า 🎀
ติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอาทิ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร ลาดกระบัง ฯลฯ ราคากันเอง ✨เริ่มต้นเพียง 120บาทต่อชั่วโมง ✨ น้องๆสามารถออกแบบการเรียนได้ตามต้องการ แถมยังนัดวัน เวลาและสถานที่เรียนได้ตามต้องการ มีทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
🌹 วิชาที่ให้บริการ เช่น gatเชื่อมโยง, 9วิชาสามัญ, ความถนัดแพทย์, pat1, pat2, อังกฤษ,ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, สังคม, ไทย, คณิตศาสตร์, แคลคูลัส และอีกมากมาย
🎁วิชาภาษาอังกฤษ 🎁
คอร์สที่รับสอน
🎉ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ


สวัสดีค่ะ ชื่อเมนะคะ ตอนนี้รับสอนเยอรมันทั้งพื้นฐาน จนถึงชั้นสูง
พี่เมไปเรียนาษาที่เยอรมันมาค่ะ ดังนั้นรู้ทั้งสำเนียง และโอกาสในการใช้ภาษาแบบไหนเหมาะเป็นอย่างดี และรับติวสอบทุกระดับด้วยค่ะ Auf Wiedersehen :)


ผู้สอนอายุ 30 ปี จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ม. รามคำแหง เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาเยอรมัน มีประสบการณ์เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลากว่า 5 ปี สอบผ่านการวัดระดับทางภาษาเยอรมัน ระดับ B 2


เคยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี สามารถสอนภาษาเยอรมันและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีได้เป็นอย่างดี


วุฒิการศึกษา: กำลังศึกษาปริญญาเอก, ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัญชีมหาบัณฑิต), ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (บัญชีบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับ 1

อดีต: - พนักงานบัญชีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประสบการณ์ทำงานเกือบ 10 ปี
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, อาจารย์พิเศษ และติวเตอร์ตามสถาบัน, ที่ปรึกษาในกลุ่มบริษัท SMEs

ปัจจุบัน: - นักบัญชี พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

ลักษณะนิสัย: เป็นกันเอง, เน้นการสอนตามความต้องการของผู้เรียน

ประสบการณ์สอนที่ผ่านมา คือ นิสิตนักศึกษาที่เรียนบัญชีในอเมริกา


เทรนภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาต่างประเทศอื่นๆ กับเจ้าของภาษา มีล่ามและโค้ชคนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในความสำเร็จให้เร็วขึ้น มีที่จอดรถ มีสถานที่สะดวกสบายไม่สะดวกมาเรามีสอนออนไลน์ เทรนจากประสบการณ์ทำงานจริง ของแต่ละสายงาน ตั้งแต่พื้นฐาน เทรนการทำงานร่วมงานกับชาวต่างชาติ และการมีคู่ต่างชาติ แนะนำการใช้ชีวิต เรียนหรือหลังการแต่งงานกับชาวต่างชาติกรณีกังวลเรื่องการใช้ชีวิตคู่ ไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นเรียน ความรู้ที่ได้รับมากกว่าราคาและเวลาที่ตัดสินใจมาเรียนแน่นอน ฟรีสอนการใช้ชีวิตประจำวัน เรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งไม่ใช้หนังสือเพื่อประกอบการสอนเพราะบางอย่างเราไม่อาจเรียนจากหนังสือเพราะหนังสือไม่ได้สอนเราทุกอย่าง


Hi there! Here you can find your personal tutor if you are interested in learning either English or German.

My job is a Travel Specialist and I am dealing with oversea travel agents in the UK and the US. To read my travel profile and view a selection of my travel photography please see my Instagram

Before returning to Bangkok, I worked as a Guest Relations Officer (English and German Speaking) in a 5-star hotel in Koh Samui for 1 year.

For my teaching experiences, it was a short period when I was working as a Teacher Assistant (German) in a language school in Bangkok. Additionally, I had


สวัสดีค่ะ
ชื่อ วิภา โพธิ์ศรี ชื่อเล่น ตุ๊กตา หรือ พี่ตุ๊ก ติวเตอร์ค่ะ
สอนภาษาอังกฤษสำหรับทั้งวัยเรียน และ วัยทำงาน
ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ว่าต้องการเน้นไปทางด้าน การสนทนา การอ่าน การเขียน หรือ การปูพื้นหลักไวยากรณ์ใหม่ทั้งหมด หรือ เลือกเรียนกับครูเจ้าของภาษา เราก็มีบริการค่ะ

นอกจากคอร์สภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี
พี่ตุ๊กเองก็มีคอร์สติวสอบ ติวเพิ่มเกรดสำหรับวิชาสามัญ
วิทย์/คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ/ และ อื่นๆด้วยค่ะ
รวมถึง GAT/ONET/TOEIC/TOEFL/CU-TEP/TU-GET/GED/ และ ติวสอบชิงทุนเรียนต่างประเทศ + สอบสัมภาษณ์ พี่ตุ๊ก ติวเตอร์ก็มีบริการค่ะ
ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียน วัน และ เวลาที่ต้องการเรียนได้เอง


🎉🎉🎉 “อาจารย์จุฬาฯติวเตอร์ AjarnChula Tutors “ 🎉🎉🎉
🎀ศูนย์รวมติวเตอร์เก่งๆ สอนดี มีคุณภาพ พร้อมเสิร์ฟให้กับน้องๆแล้วจ้า 🎀
ติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอาทิ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร ลาดกระบัง ฯลฯ ราคากันเอง ✨เริ่มต้นเพียง 120บาทต่อชั่วโมง ✨ น้องๆสามารถออกแบบการเรียนได้ตามต้องการ แถมยังนัดวัน เวลาและสถานที่เรียนได้ตามต้องการ มีทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
🌹 วิชาที่ให้บริการ เช่น gatเชื่อมโยง, 9วิชาสามัญ, ความถนัดแพทย์, pat1, pat2, อังกฤษ,ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, สังคม, ไทย, คณิตศาสตร์, SAT, CU-TEP, TU-GETแคลคูลัส ,ภาษาสเปน ,ภาษาเยอรมัน และอีกมากมาย
🎁วิชาภาษาอังกฤษ 🎁


รับสอนเยอรมันพื้นฐานค่ะ🇩🇪
• นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ประเทศเยอรมันนี รุ่น 52
• จบการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ โทภาษาเยอรมัน (เกียรตินิยมอันดับ1)


อยากสอนภาษาเยอรมันค่ะ จบปริญญาโท กฎหมายที่ LMU Munich ค่ะ


รับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลยไปจนถึงระดับสูง (เอาไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ต่างประเทศได้)

รับสอนภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลยไปจนถึงระดับกลาง (A1-B1)

รับสอนและเป็นที่ปรึกษาในการเขียนเรียงความ บทความ การทำรายงาน

รับสอนการทำระเบียบวิธีวิจัย (research design) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี-โท


สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ ฝ้าย นะคะ ตอนนี้เรียนอยู่ปี 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) คณะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) สาขา วิศวกรรมการจัดการ และเคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมันมาค่ะ พี่สามารถสอนได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น และวิชาพื้นฐานการจัดการ อย่างเช่น principle of marketing, finance, principle of business และวิชานอกเหนือจากนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ รับสอนทุกวันค่ะ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาคะ


Name : Michelle Warzecha
Age : 24
Languages : Thai, English , German (Deutsch)
Live : Bangkok, TH (ห้วยขวาง)

รับสอนภาษาเยอรมันโดยลูกครึ่งเจ้าของภาษาคะ
- สอบ B2-Zertifikat ของ Goethe ผ่าน
- ใช้ชีวิตช่วงม.ต้น ถึง ม.ปลายที่ประเทศเยอรมันจนสอบผ่าน Abitur
- เคยฝึกงานกับชาวเยอรมันที่ประเทศเยอรมันนี
-เข้าใจภาษาไทยกับเยอรมันได้ดีมาก

ปัจจุบันเป็น

-ล่ามให้บริษัทเยอรมัน Dermalog
-ทำงานกับบริษัทเยอรมัน (หัวหน้าชาวเยอรมัน)
-ครูสอนภาษา


กำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรตรีควบโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชั้นปีที่ 2

Onet ภาษาอังกฤษ ป.6 = 96 , ม.3 = 94 , ม.6 = 86
9วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 70
Tuget 790

ใจดี ใจเย็น มีประสบการณ์สอนค่ะ


ทีมติวเตอร์คุณภาพ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล รับสอนพิเศษตามบ้าน ทุกวิชา ทุกระดับชั้น เรียนพิเศษตัวต่อตัว


สอนสนทนาภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

สอนสนทนาภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เคยเป็นฑูตวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปี

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster