เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่ศรีราชา

ครูหยก พรพุทธา นิลมูล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรพุทธา นิลมูล

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์นี้

==>Education Background:
M.S in Environmental Science, Chiang Mai University, 2009 GPA: 3.45
B.S. in Education Science, Chiang Mai University, 2007 GPA: 2.75
B.S in Occupational Health and Safety, Sukhothai Thammatirajh Open University, 2011.GPA: 2.75

==>วิทย์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งตำรา ไทย และอังกฤษ รับปรึกษางานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับ ปริญญาตรี และโททุกสาขา ประสบการณ์สอนพิเศษมากกว่า 10 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู

==>เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้คำปรึกษา โค๊ชชิ่ง แนะแนวการศึกษาและการใช้ชีวิต ตลอด24ชม. ทางไลน์ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของผู้เรียน


ครูนิด รัชนิดา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

รัชนิดา ประวัติยากูร

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะนักเรียนทุกคน ถ้าใครสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพทั้งการอ่าน พูด เขียน และฟัง โดยเฉพาะการพูด คือพูดอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ของฝรั่ง มาถูกทางแล้วค่ะ ครูสามารถสอนให้เข้าใจง่ายนะคะ โดยประสบการณ์ที่ทำงานอยู่เมืองนอกในอเมริกามา 20 ปี ครูสามารถถ่ายทอดให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องค่ะ หวังว่านักเรียนทุกคนสามารถฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าในโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษากลางสากลที่ทุกคนในโลกนี้ต้องสามารถเข้าใจในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าเชิงพานิช ธุรกิจ หรือท่องเที่ยว


นาทนิภัทร์ หงส์เศวตร (โอ๊ต)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นาทนิภัทร์ หงส์เศวตร

มีวิดิโอ

I have 10 years of experience in English teacher.My students enroll prestige government university and also success in IELTS ,TOEFL ,CU-TEP, GED, GRE and TOEIC

หรือ หากสนใจส่ง อีเมลล์กลับมาได้เลยค่ะ ครูจะส่งตัวอย่าง คลิปเสียงพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนกับครูไปให้ฟังค่ะ
ประวัติครูโอ้ต

สพ.ญ. นาทนิภัทร์ หงส์เศวตร
-จบการศึกษาคณะ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรด 3.23 และ ประกาศนียบัตร TESOL (Teaching of English to Speakers of Others Languages) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเน้น ด้าน
-Innovative Teaching Methodologies
-Language Assessment Principles
-Language and Cross-Cultural Knowledge


ครูนก แอทติวเตอร์โฮม

สวัสดีค่ะ
ครูนกค่ะ รับสอนพิเศษ กวดวิชารายบุคคล ภาษาอังกฤษ Sci Social ตามหลักสูตรรร. ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีค่ะ! สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ


ครูพี่นุ่น

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุทธิดา วงศ์สวัสดิ์

สวัสดีค่า พี่ชื่อปุยนุ่น ถนัดภาษาอังกฤษ เคยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศโครงการ YFU ประเทศเยอรมัน สามารถสอน ได้ทั้งภาษาอังกฤษและความรู้เบื้องต้นเยอรมัน มักจะสอนเพื่อนในคณะที่มหาวิทยาลัยช่วงสอบ ประสบการณ์สอนเป็นติวเตอร์ตัวต่อตัวที่บ้านนักเรียนหรือนอกสถานที่ มากกว่า 1 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการเงินการลงทุน สามารถสอนเป็นกลุ่มหรือสอนเดี่ยวก็ได้ค่ะ สนุกสนานไม่เครียด โดยปรับตามผู้เรียนไม่เร็วหรือช้าเกินไป และรับสอน GAT เชื่อมโยง Gat Eng และวิชาอื่นๆๆติดต่อเพิ่มเติมได้ค่ะ คุยง่าย รับสอนทุกวัน เวลาสอนเกินได้ ติดต่อนอกเวลาได้ค่ะ ยินดีสอนทุกวัยค่ะ เป็นกันเอง


กิติภูมิ กมลเลิศ

จบ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มข.
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มก.
ประกาศณียบัตร ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) มสธ.
จบหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก A.U.A.
กำลังศึกษา Ph.D. HRM, University of Swahili

ทำงานกับชาวต่างชาติ มากกว่า 10 ปี
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ มากกว่า 2 ปี


Champ

I'm working as a teacher in a public school. Your English will be better if you study with me, especially grammar. Finally, I'm Thai teacher. ^^


ครูนก แอทติวเตอร์โฮม

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ครูนกนะคะ ติวกวดวิชา ภาษาอังกฤษหลัก/เสริม Sci Social ค่ะ วิเคราะห์จัดการเรียนการสอน เป็นรายบุคคลค่ะ ประสบการณ์การสอน 15 ปีค่ะ จบ ป.ตรี มนุษย์อิ้ง ป.โท บริหารการศึกษาค่ะ สถาบันอยู่ใกล้ๆกับ วัดไร่กล้วยค่ะ


MissPorsche

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

I'm English teacher.
I'm very kind.


Dawnie

ออนไลน์: วันนี้

Hello, there !

My name is Daw , but my friends call me Dawnie.
I am 23years old, an English teacher , working as an IEP teacher at Pramaemaree sathorn school.

สถานที่ที่สามารถสอนพิเศษได้คือแถวๆ ศรีราชา ชลบุรี


May メー先生

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กันตนา อาสิงสมานันท์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

こんにちは。
皆さん、日本語を勉強しましょう。 
พวกเรามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ


ครูกิต

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กิตติวงษ์ เจริญรัตน์

สวัสดีครับผมครูกิต
ปัจจุบันเป็พนักงานต้อนรับบนเรือ
มีความยินดีที่จะได้มอบความรู้ภาษาอังกฤษ
การสอนครั้งเดียวที่ครอบคลุมทั้ง5 ทักษะในเวลาเดียวกัน
ทั้ง ฟั้ง พูด อ่าน เขียน และทักษะด้านการสื่อสารแบบมืออาชีพ
แล้วพบกันนะครับ. ขอบคุณครับ


วิภาวรรณ กันยา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิภาวรรณ กันยา

สอนพิเศษนักเรียนระดับ ม.1โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร
เคยฝึกสอน รร วัฒนาและสาธิตปทุมวัน


หนุงหนิง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

มานิตา สีตาชัย

รับสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตั้งแต่ผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อนเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน


Porlaphat

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

รับสอนพิเศษ ม. 1 - 6 (รับกลุ่ม 5-8 คน) ติวเตอร์ประสบการณ์ 10 ปี เน้นติวตรงประเด็น
Certificate TESL from London/UK
Certificate Chinese for Beginners Peking University
Certificate Introduction to Systems Biology
Certificate advanced high school chemistry courses
Certificate Coaching Practices University of California
Certificate of Financial and Invested management
Certificate of APICS (Logistics & Supply Management)
BBA.(General Management)/MBA.(Logistics Management)

Professional Course : EP. (สำหรับน้องๆ inter/Gifted)
- เคมี /ฟสิกส์ /ชีววิทยา ม.4 - 6
- ภาษาอังกฤษ ป.3 - ม.6
-


Pornpimol Chunhasri

Hello Dear,

My name is Sine who graduated from Kasetsart university with first class honor on international business management with TOEIC score 720. However, I am welcome to teach or even be your friend to help you to improve your English skill. Actually, I do prefer teaching listening and speaking, but grammar also be fine.

Contact me if you would like to know more about me. Thanks,
Sine


T Nan

สวัสดีค่ะ ทิชเชอร์นันค่ะ , สนใจฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ติดต่อมานะคะ เน้นการพูดและสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปใช้ได้จริงค่ะ


Third

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แผนการเรียน ศิลป์ ภาษาอังกฤษ. เกรดเฉลี่ย 3.96 ภาษาอังกฤษ เกรด4 ทุกตัว ตลอดทุกเทอม ถนัดสอนการสื่อสาร และคำศัพท์ทั่วไปยากถึงง่าย สอนออนไลน์และตัวต่อตัวได้ ให้คำปรึกษาด้านการเรียนภาษา และ ช่วยสอนการบ้านที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เวลาที่สะดวก 17.00 เป็นต้นไปของทุกวัน


สุริยาพร

สวัสดีค่ะ ชื่อหนึ่งนะคะ จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นคุณครูโปรแกรมภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเอกชนในศรีราชา เคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2559 มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและเป็นติวเตอร์ 5 ปี เน้นเรียนแบบสนุก ไม่เครียด เรียนจากสื่อต่างๆ สอนได้ทั้งแกรมม่า การพูด การฟังและการเขียน ถ้าสนใจติดต่อมาได้นะคะ Let's learn and have fun together :)


อภินันท์

The reasons which make me able to teach English for students who are going to prepare for their school lessons are 1) i have had few years experience in online hatting with foreigners 2) i got an international master degree which proved the ability to use english for studying further.

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017