ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี
ศึกษาใน รร นานาชาติ ป1-มหาวิทยาลัย ปี4
เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะบัญชี ภาคนานาชาติ
คะแนน TOEFL iBT 110/120
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/คณะบัญชี (นานาชาติ)

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว