เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่ยานนาวา

Napas Sanvittayakul

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นภัส สรรค์วิทยากุล

View Napas

Educations
- Master's Degree: MSc International Business, University of Leeds , UK
- Bachelor's Degree: Marketing, Thammasat Business School (2nd class honors)
- Junior High School, Greenville High School, USA
- IELTS 6.5 // TOEIC 900

- เพิ่งจบปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศจากประเทศอังกฤษ และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (ม. 4) ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
- สามารถปรับการสอนให้เข้ากับผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลาย เช่น ติว TOEIC, Grammar, สนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือที่ทำงาน
- เป็นกันเอง สอนสนุก รู้ลึกรู้จริง ได้ความรู้แน่นอนค่ะ


Yonradee Wangcharoenpaisan (ยลรดี)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ยลรดี หวังเจริญไพศาล

ประวัติผู้สอน :
จบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษอเมริกันศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (Bachelor in British and American Studies)
-- -- นักศึกษาแลกเปลี่ยนในนามธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่4 ณ มหาวิทยาลัย San Diego State University รัฐ California, USA

ขณะนี้รับ ทุน ปริญญาโท จากมหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังหฤษ (International Master Program) -- -- นักเรียนทุนเต็มจำนวนในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความถนัด: สอนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ทำงาน
แกรมม่า/เพิ่มเกรด ข้อสอบตามความถนัดต่างๆ(เช่น TOEIC, IELTS, Tu-Get, Cu-Tep, SAT, GED..) และทักษะต่างๆ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ทุกระดับ


สุภาพร แสงแก้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุภาพร แสงแก้ว

ออนไลน์: วันนี้

จบ AUA อายุ 19 ปี
ทำงานกับคนต่างชาติ 20 ปี
ได้ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคภาษาอังกฤษ) ปี 2530
ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ไวยากรณ์อังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษและจีนกันต์ กู้ประเสริฐ (B Learning.)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กันต์ กู้ประเสริฐ

ชื่อ: กันต์ กู้ประเสริฐ

เป้าหมายของการสอน: ภาษาอังกฤษ
ทักษะการอ่านและการฟัง, ทักษะการสนทนา, เน้นการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และการสร้างประโยคเพื่อการสนทนา

รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว เน้นการสนทนาระหว่างครูผู้สอนและนักเรียกเป็นหลัก โดยครูผู้สอนจะสนทนาเป็นภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาที่สะดวกสอน: วันเสาร์และวันอาทิตย์

ราคา: 400 บาท/ชั่วโมง (สามารถทดลองเรียนในครั้งแรกฟรี)

ประวัติการศึกษา:
1. Mutiara International Grammar School, Kuala Lumpur, Malaysia 2001-2005
2. Bachelor Degree of Law, Assumption University,


จิตพิศุทธิ์ บุญมาก

สวัสดีคะ พี่คือคุณครูพี่ปิ่น ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ขอแนะนำตัวเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆนะคะ การศึกษาปริญญาตรี (International Program) เกรียตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เคยศึกษา IELTS มาก่อน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี หากน้องสนใจจะนำความรู้ไปสอบ TOEIC ทางพี่ปิ่นสามารถช่วยให้สอบในคะแนนที่น้องๆตั้งใจได้คะ


อริสา

สวัสดีค่ะ ชื่อมายด์นะคะ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ เอก ภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (BALAC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ (เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.6) ส่วนม.ปลายจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (GPA 3.61) และเคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา โครงการ AFS ด้วยค่ะ นอกเหนือจากนี้พวกข้อสอบภาษาอังกฤษที่เคยทดสอบก็มี IELTS ซึ่งได้คะแนน 7.5 และ GAT(eng)ได้ 142/150

ทั้งนี้พี่มีประสบการณ์สอนมาก่อนด้วยค่ะ ทั้งสอนการบ้านเนื้อหาตามโรงเรียน เพิ่มเกรด และสอบเข้าม.ปลาย รวมถึงทั้ง 4 ทักษะของภาษาอังกฤษ speaking, reading, listening, writing ค่ะ


สุชาดา ดอกแก้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุชาดา ดอกแก้ว

สวัสดีค่ะ พี่แตงกวานะคะ ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาเยอรมัน มหาวิทยาศิลปากรค่ะ

สอนได้ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงระดับมหาลัย'
มีประสบการณ์การสอนกว่า4ปี
มีประสบการณ์การสอนในสถาบันกวดวิชา

สามารถสอนการบ้านได้ สอนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนระดับมัธยม และสอบเข้ามหาลัยได้

สอนง่ายๆ ไม่กดดัน เป็นกันเอง อธิบายละเอียด เน้นความต้องการของผู้เรียน
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลักๆคือ
-การอ่านออกเสียงคำที่ถูกต้อง
-ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
-การนำไปใช้ที่ถูกต้อง
-ได้ทำแบบฝึกหัดในเรื่องนั้นๆที่หลากหลาย เพื่อความเข้าใจมากขึ้น และนำไปใช้ได้จริง
^^


สุวิมล อินทะพุฒ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุวิมล อินทะพุฒ

สวัดดีค่ะ สำหรับพี่ๆ และน้องๆ ที่สนใจติวภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว
ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมตัวสอบ สมัครงาน ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงาน
สถานที่สาทร พระรามสาม บางรัก สยามหรือที่อื่นๆ ในกทม
ดิฉันจบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เกีตรินิยมอันดับหนึ่ง


ภาวิตา จิตพิไลเมธา

สวัสดีคะ ชื่อนาตานะคะ เป็นครูสอนพิเศษมานานแล้วค้า สามารถสอนวิชาได้ทุกวิชา เว้น พละศึกษา วิชาถนัดคือ สังคม,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และ ภาษาไทย ได้ไปประกวดแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ แข่งขันภาษาไทยระดับนานาชาติ และ แข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์แข่งชนะระดับจังหวัด สังคมสามารถแข่งขันได้ที่1ของเขต วิชาภาษาอังกฤษ ได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ ครูมีความสามารถพิเศษด้านการรำและสุนทรพจน์ การรำแข่งได้ระดับนานาชาติ สุนทรพจน์สามารพแข่งได้ระดับเขต
ครูเป็นคนตลก แต่เวลาตั้งใจก็จะตั้งใจ ดุบ้างตามการเหมาะสม เน้นกิจกรรม สำหรับเด็กที่ต้องการและเบื่อหน่าย ไม่เน้นเครียดมาก


สรรพพร ลิวรัตน์

สวัสดีค่ะ ชื่อคุณครูลิลลี่ค่ะ จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และจบการสอนที่ NIDA
เราเป็นโรงเรียนสอนภาษา ดำเนินการสอนมาเป็นเวลากว่า 13 ปี สอนโดยทีมงานอาจารย์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์คนไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ
เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และดนตรี (เปียโน กีตาร์ ไวโอลิน)
ทางสถาบันยินดีส่งครูไปสอนนอกสถานที่

ราคาค่าเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 600 บาท / ชม. (โปรโมชั่นพิเศษ เรียน1 คน แถมฟรีอีก 1 คน ในราคา ชม.ละ 600 บาท เท่านั้น)

ราคาค่าเรียนกับอาจารย์คนไทย 500
บาท / ชม.ถ้าเรียนกับครูไทย2ชั่วโมงขึ้นไปจะได้ราคา400ต่อชั่วโมง


อริสา สเตฟานี พันตาวงษ์ (บีม)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อริสา สเตฟานี พันตาวงษ์

สวัสดีค่ะ🤗 ชื่อบีมนะคะ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ สไตล์การสอนเป็นกันเองค่ะ สนใจเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลีสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ มีประสบการณ์ติวGAT ENG และสอนภาษาเกาหลีค่ะ 😄


ครูมิ้งค์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อริสา มิ่งขวัญ แคโร่

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ครูชื่อมิ้งค่ะ เรียนจบจากประเทศอังกฤษ ปริญญาโท 2 ใบด้านเศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์จาก University College of London (UCL)

* ใช้ชีวิตเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษมา 15 ปี แล้วจึงกลับมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อายุ 8 ขวบจนถึงผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไป มากว่า 10 ปีแล้วค่ะ

* มั่นใจได้เลยค่ะว่าจะต้องพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง ครูเป็นกันเองมาก และเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษมาก

*มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลย, สอนให้กับพนักงานบริษัท, แพทย์, เด็กๆรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปด้วยค่ะ
** เน้นสอนตามความต้องการของผู้เรียน และ สอนตัวต่อตัว
ค่าเรียนคุยกันได้ค่ะ ไม่แพงเลย


Siri Felix

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

Siri Felix

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีคะ ชื่อสิรี เป็นคนพม่าที่เกิดในประเทศไทย ตอนนี้ก็ยังอยู่และเรียนอยู่ในประเทศไทย มีความชำนาญในด้านภาษา ไทย พม่า และอังกฤษ


เอมี่ เอมิลิน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เอมิลิน ธิธรรมมา

ชื่อเอมี่ค่ะ กำลังเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติปี4 เคยไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลา5ปี พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา อัธยาศัยดีค่ะ เข้ากับคนง่าย สอนได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ

Hello everyone,
My name is Amy. I'm currently studying my 4th year of bachelors degree at an international university in Bangkok. I've lived in America for about 5 years. Very fluent in American English (both speaking and writing). I'm very friendly and approachable. I look forward to hearing from you all!


นางสาวอรอนงค์ วิเกดี

ออนไลน์: วันนี้

ครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ป.1-2 และสอนคอมพิวเตอร์ และวิชาอื่นๆด้วยในโรงเรียนประถม เป็นคนอัธยาศัยดี ใจดี สนใจติดต่อได้นะจ๊ะ


aui

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จารุภา นิพิฐวิทยา

เรียนจบคณะ Business English ค่ะ สไตล์การสอนจะเป็นการสอนเน้นเพื่อการทำงาน เขียนอีเมล์ประจำวัน เขียนรายงาน จะปรับและประยุกต์คำศัพท์/เนื้อหาให้สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ของผู้เรียน เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง


Neracha Hotrachitra

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นีรชา โหตรจิตร

You can called me "Opal". Graduated from Thammasat in Bachelor and Master from University of Wollongong, Australia. I had experience in teaching adult as well as children. Addition, I myself teach my son. Currently my son can speak English fluently.


Silumpa A.

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศิลัมพา อมรสินธุ์

สวัสดีค่ะ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ คุณครูรับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถม - มหาวิทยาลัยค่ะ สถานที่สอนตามแต่ที่ตกลงกับผู้เรียนเป็นรายๆไป แต่คุณครูจะสะดวกมากตามเส้นทางรถไฟฟ้าและรถใต้ดินค่ะ สามารถเรียนได้ทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและพฤหัสค่ะ ค่าเรียนชั่วโมงละ 200 บาทค่ะ

สำหรับวิธีการสอน ขั้นแรกจะให้ผู้เรียนทำ Test ก่อนเพื่อดูว่าผู้เรียนถนัดหรือไม่ถนัดทางด้านไหน หลังจากนั้นก็จะสอนทฤษฎีและทำแบบฝึกหัดค่ะ เนื้อหาที่เรียนจะเป็นด้าน Grammar, Reading, and Writing ค่ะ

สำหรับ Speaking คุณครูสามารถสอนได้สำหรับพื้นฐานง่ายๆเท่านั้น โดยส่วนตัวแล้วแนะนำให้ฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาดีกว่าค่ะ


ธรรัตน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธรรัตน โอฬารหาญกิจ

พื้นฐานประถมจากแคนาดา ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และอักษรศาสตร์บัณฑิต

ทำงานในองค์กรต่างประเทศมาตลอด10ปี


ภัณฑิรา ทรงกิจทรัพย์ (พิม)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภัณฑิรา ทรงกิจทรัพย์

สวัสดีค่ะ ชื่อพิมนะคะ จบคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกภาษารัสเซีย โทภาษาอังกฤษ ได้คะแนน TOEIC 950 จาก 990 ค่ะ เรียนจบก็เป็น Personal Tutor ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง Wall Street English ค่ะ รับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ฟัง พูด อ่าน เขียนให้กับคนทุกชั้น ทุกวัยเลยนะคะ อยากเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น grammar (ไวยากรณ์) หรือ vocab (คำศัพท์) ต่างๆ ตลอดจนรากศัพท์ และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และคำแสลงต่างๆ มาเรียนกับพิมค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018