เรียนภาษาอังกฤษ ยานนาวา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

ต้องการเรียนกับครูสัญชาติใด?

เพศของผู้สอน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

วรินศราลักษณ์ เฟื่องระย้า

 • ยานนาวา

ชื่อเล่น บิวคะ จบม.ปลาย ศิลป์ภาษาจีน จบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขา การจัดการธุรกิจสายการบิน ตอนนี้เรียนต่อปริญญาโทอยู่คะ เคยสอน ภาษาอังกฤษแกรมม่าพื้นฐาน และ toeic มาก่อน เน้นเทคนิค การนำไปใช้ สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคให้จำคะ
สอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนเบื้องต้น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่านออกเสียง…

ลลิดา ชินพานนท์

 • ยานนาวา

- รับสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ, สำหรับคนไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนปริญญาโทค่ะ. (CU-TEP, CU-AAT, TU-GET,SAT, IELTS, TOEIC, Reading, Speaking, Interview ทั้งพื้นฐานและขั้นสูงค่ะ)
ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ :D…

Sidash English

 • ยานนาวา

SiDash English นำเสนอบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ในกรุงเทพ สอนโดยทีมอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จนถึงภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจสำหรับผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญในการสอนเพื่อการเตรียมสอบ IELTS SAT และ TOEFL…

EnglishbyUns

 • ยานนาวา

สวัสดีค่ะ รับสอนพิเศษค่ะ สอนแบบสบายๆไม่เครียดค่ะ เน้นการฟังและพูด สำหรับปูพื้นฐานทางภาษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษ หรือเพิ่มเกรดที่โรงเรียนค่ะ
แบ่งเวลาในการสอน เช่น ใน 2 ชั่วโมง
45 นาทีแรกเป็น listening
45 นาที reading/writing
30 นาที grammar+อื่นๆ เช่น การบ้าน เตรียมสอบ…

ฐานิษฐ์ พงศ์โสภานันท์

 • 3 รีวิว
 • ยานนาวา

สอนเพื่อปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเกรดในชั้นเรียน ประถม มัธยม
ทุกระดับชั้น
ติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล
ติวเพื่อสอบวัดระดับทางภาษา CU-TEP, TOEIC, TOEFL
ประสบการณ์อื่นๆ English-Thai/Thai-English translator…

Easy Language School

 • ยานนาวา

เน้นการสนทนาพื้นฐานทั่วไป,ติดต่องาน,ธุรกิจ,การทำงาน(conversation,speaking), การอ่าน(reading), การฟัง(listening), vocabulary, grammar สอบวัดระดับการศึกษา IELTS, TOEFLค่ะ มั่นใจได้
โดยเราจะเปิดเป็น private course สำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียน ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 4 คนค่ะ
ภาษาที่สอนค่ะ
1.…

หฤทัย คงมาก

 • ยานนาวา

ทักษะการคิดโจทย์ยาก ซับซ้อน
แนวข้อสอบเข้า ม.1, ม.4, O-Net, PAT
นักเรียนที่ไม่เข้าใจบทเรียนเลยครูก็สอนให้เข้าใจได้ ทำโจทย์ได้ แน่นอน
ส่วนนักเรียนที่เก่งอยู่แล้ว อยากเพิ่มทักษะในการทำโจทย์ยากๆ ก็ทำได้ค่ะ
วิชา ภาษาอังกฤษ
ปูพื้นฐาน grammar, การอ่าน, การเขียน, การพูด สนทนาโต้ตอบ…

Jemmy

 • ยานนาวา

สวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับHigh School จากประเทศNew Zealandและตอนนี้กำลังรอไปศึกษาตอนในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศSwitzerlandค่ะ ดิฉันสามารถสอนได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นSpeaking, Reading, Writing หรือ Listeningค่ะ แต่ที่ถนัดที่สุดจะเป็นSpeakingหรือพูดบทสนทนานั้นเอง…

ศูนย์จัดหาติวเตอร์ Best Tutor Thailand

 • 140 บาท/ชม
 • 183 รีวิว
 • ยานนาวา

🚩English/Chinese/Japanese (Conversation/Grammar/สอบวัดผลต่างๆ/Native Speaker)
✏5 วิชา คณิต-วิทย์-ไทย-สังคม-eng (เพิ่มเกรด/เน้นสอบเข้า/โอลิมปิก)
🔥**เรียนแล้วเกรดเพิ่มขึ้น เรียนดีขึ้นอย่างเห็นผล และสำหรับผู้ใหญ่ เราก็มีการเสริมทักษะในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ ทั้งแบบรายชั่วโมงและรายคอร์ส
🔥**แต่ย้ำว่า…

ชิดชนก ชุนเจริญ

 • ยานนาวา

ครูสอนภาษาอังกฤษ
สามารถสอนได้ทุกวิชา เป็นภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับนักเรียน Multi program หรือ English program
ปัจจุบันสอนพิเศษเด็กที่สถาบันสอนภาษา
สอนตั้งแต่ อนุบาล 1 - ประถม 6
ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์…

ภูมิเศรษฐ์ พิพัฒนชัยพงศ์

 • ยานนาวา

สอนโดยอาจารย์จบปริญาโทจากประเทศอังกฤษ ที่จะนำประสบการณ์มาถ่ายทอด
***เราเน้นการนำไปใช้ได้จริงทั้งด้านการฟัง พูด การอ่านและการเขียน สำหรับการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
!!เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด!! เราเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดเต็มเวลา และเอกสารการเรียนการสอนมีพร้อม!!
**เสาร์-อาทิตย์…

นางสาวถุงเงิน สุขบัณฑืตย์

 • ยานนาวา

ดิฉันสอนได้ทุุกระดัับชั้น และสอน แกรมม่า reading ,writing ,gat Eng, ielts ,tu-get conversations และ สอนภาษาไทย ให้ชาวต่่างชาติ นอกจากนี้ ยังติวน้้อง ป6 สอบเข้า รร. บดิินท์์ใหญ่่ และ หอวังได้ 2ปี ติิดต่่อกััน ในปีี 59 และ 60…

Mmooklek

 • 700 บาท/ชม
 • ยานนาวา

- ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ(เช่น IELTS และ TOEFL), เพิ่มเกรด, หรือ skills อื่นๆ (listening, speaking, reading, grammar, and writting)
- เศรษฐศาสตร์ (Macroeconomics and Microeconomics) and Economics A-level
- Corporate Finance
✅ ประวัติการศึกษา…

ธรทิตย์ การุณรักษ์

 • ยานนาวา

oรับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง ม.ปลาย
oสอน Grammar, Conversation, เตรียมสอบเข้ามหาลัย, เรียนเพิ่มเกรด หรือเนื้อหาต่างๆตามที่ตกลงกัน
oรับสอนเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย ปรึกษาปัญหาการเรียน วางแผนการเรียน ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษต่างๆ
oติวเตอร์เรียนอยู่เอกภาษาอังกฤษ…

ภิญญา ตันติวัตนะ (อิมเมจ)

 • ยานนาวา

การสอนทั่วไป: สอนเพื่อตอบโจทย์การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน อาทิ grammar พื้นฐาน, vocabulary in context, การเขียนความเรียงเพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ, การเขียนแสดงความคิดเห็น และการพูดนำเสนองาน เน้นการผลักดันและเสริมกำลังใจเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน
สำหรับน้องๆ ป.ตรี…

ครูพี่โฟล์ท ณัฐรัช

 • 1 รีวิว
 • ยานนาวา

📚สอนภาษาอังกฤษ
ได้ตั้งแต่พื้นฐาน, grammar การเชื่อมโยงประโยค
*สอนการบ้าน-เพิ่มเกรดที่โรงเรียน, สนทนาในชีวิตประจำวัน
*เตรียมสอบเข้าม.4และเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
*น้องๆนักศึกษาปี1-2​ ที่ต้องการเพิ่มเกรด…

รมิตา เเก้วช่วงศรี (มีมี่)

 • ยานนาวา

ใครที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ (CUTEP, TOEFL,IELTS,Writing,Speaking,Listening,etc.) ลองติดต่อมาเลยน้า ตอนนี้อยู่ปี 4 BBA CHULA.
LINE มาคุย/สอบถามคะเเนนเเละเรื่องการสอนได้เลยน้า (line id: mimiramita) *สอนเเถวสยาม&จามสเเควร์*
สถานศึกษา: BBA CHULA…

P. Thanawut

 • ยานนาวา

สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานค่อนข้างน้อย ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสอบเข้าสถานศึกษา หรือใช้ในชีวิตประจำวัน
การเรียนเน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เข้าใจง่าย พร้อมกับการพัฒนาทักษะให้ครบทุกด้าน…

ทิพาพร วุฒิรุ่งเรืองสกุล

 • ยานนาวา

1. คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงและชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้) : คอร์สนี้แนะนำมากๆค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบ Intensive เต็มครบสูตร ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพราะมีทั้ง Speaking Class และ Reading Class ผสมผสานกันให้ด้วยค่ะ โดยจะเรียนประมาณทั้งหมด 33 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชม.…

MANOJ ARYAL

 • ยานนาวา

เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้นโดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้ง4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆ กันโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง)…

เรียนภาษาอังกฤษ ยานนาวา ที่ไหนดี

เว็บไซต์ BestKru มีครูสอนภาษาอังกฤษยานนาวาให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษสดกับติวเตอร์ต่างชาติและครูภาษาอังกฤษคนไทย เรียนพูดภาษาอังกฤษได้จริง ได้ผลรวดเร็วในราคาที่ไม่แพง เรามีติวเตอร์ภาษาอังกฤษและครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษทั้งตามบ้านสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใกล้บ้านคุณ

เรียนภาษาอังกฤษยานนาวาแบบตัวต่อตัว หรือ เรียนแบบกลุ่ม แบบไหนดี?

การเรียนภาษาอังกฤษยานนาวาแบบตัวต่อตัวได้ผลดีกับนักเรียนที่อยากเรียนแบบ 1 ต่อ 1 กับติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากเพื่อนร่วมชั้น ยิ่งไปกว่านี้ยังเหมาะสมอย่างมาก สำหรับนักเรียนที่เรียนช้า เพราะสามารถถามคำถามครูสอนพิเศษได้ทันทีที่ไม่เข้าใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนนักเรียนคนอื่นๆ การเรียนแบบกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง หรือเรียนกลุ่มย่อยที่ติวเตอร์เลือกให้ อย่างไรก็ตามจะเป็นกลุ่มเล็ก มีจำนวนเด็กๆ 3-5 คน ถ้าเป็นกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง นักเรียนมักรู้จักกันดีอยู่แล้ว ส่งผลดีคือบรรยากาศการเรียนไม่เกร็งเหมือนการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษยานนาวามีอะไรบ้าง

เรามีติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษยานนาวาหลายท่าน ครูสอนภาษาอังกฤษแต่ละคนก็มีคอร์สที่ต่างกันหลายคอร์ส เช่น
- คอร์สเน้นเรื่องฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
- คอร์สสอนคำศัพท์อังกฤษ การสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
- บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- คอร์สสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และ Tense
- เรียนเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET