เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่พระสมุทรเจดีย์

Kru Nong ครูน้อง (Think Of English)

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

-Education : MBA, International Business Management (English Program), Stamford International University.
-Working Experience : ประสบการณ์ทำงานบริษัทระหว่างประเทศมากกว่า 15 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-Teaching Experience : สอนภาษาอังกฤษ Smart English for 5 years

1.สอนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับชีวิตประจำวัน (General English)
2.สอนอังกฤษธุรกิจสำหรับวัยทำงาน (Business English) ทั้งพูด อ่าน เขียนอีเมลธุรกิจ ติดต่อกับชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน (English for Job Interview)
4.สอนสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) เพื่อติดต่อกับชาวต่างชาติ
5.สอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร


จุฑามาศ เดชอมรรัตนกุล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จุฑามาศ เดชอมรรัตนกุล

เน้นการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนผสมผสานกับการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
1. สามารถอ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษ / จีน ได้
2. สามารถเพิ่มระดับของผลการเรียน
3. สามารถสอบแข่งขัน ใน ระดับต่างๆ


ฐานิษฐ์ พงศ์โสภานันท์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฐานิษฐ์ พงศ์โสภานันท์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

เอกอังกฤษ อักษรฯ จุฬาฯ
อดีตครูพิเศษและ Supervisor ผู้ดูแลแผนการสอนของและการประเมิณผลการเรียนการสอนของครูผู้สอนชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในระดับ อ.3-ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ (Extra English Program) โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
อดีตติวเตอร์คอร์ส 100 Hours English Grammar สถาบัน ECC รังสิต
มีความถนัดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น แบบค่อยเป็นค่อยไป ตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
สอนเพื่อปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเกรดในชั้นเรียน ประถม มัธยม
ทุกระดับชั้น
ติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล
ติวเพื่อสอบวัดระดับทางถาษา
ประสบการณ์อื่นๆ English-Thai translator


นฤพร ภิญญภาพ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นฤพร ภิญญภาพ

สวัสดีค่า ชื่อใบเตยนะคะ

มีความสามารถภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ใบเตยเรียนอยู่ที่ประเทศจีนมากว่า10ปีค่ะ
มีประสบการณ์เคยเป็นผู้ช่วยคุณครูNurseryโรงเรียนนานาชาติ

สามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงวัยทำงาน
ใช้วิธีการสอนที่เหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันไป
ราคาสามารถพูดคุยตกลงกันได้ค่ะ


อรอนงค์ กุลละภา

เรียนฟังพูดกับเจ้าของภาษาแค่ 400 บาท ต่อ ชั่วโมง
เรียน ทำกิจกรรม พูดคุย ฟังพูดภาษาอังกฤษกับ teacher Michael ไมเคิล ซึ่งมีประสบการณ์การสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งในโรงเรียน สถาบันสอนภาษา และตามบ้านนักเรียน
2013 - 2013. สอนชั้นมัธยมโรงเรียนสตรีวิทยา
2014 - 2016. สอนชั้นมัธยมโรงเรียน ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
สอนชั้นอนุบาล ถึงระดับผู้ใหญ่ที่สถาบันสอนภาษา
พูดคุยทำกิจกรรมเรียน ทบทวนภาษาอังกฤษให้นักเรียนตามบ้าน
2016. สอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์บ้านแพ้ว

รับสอนตามบ้านย่านฝั่งธน สมุทรสาคร บางบอนเอกชัย. พระราม2

ชั่วโมงละ 400 บาท


ครูน็อต English Tutor

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กิตติพล ปั้นคล้าย

ออนไลน์: วันนี้

สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 และในระดับคนวัยทำงานเพื่อใช้ในการทำงานครับ ทั้งแบบสอนกลุ่มและสอนเดี่ยวตัวต่อตัว เลือกวัน เวลาเรียนที่สะดวกได้ครับ ติวเข้มพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.ปลาย มหาวิทยาลัย หรือเพิ่มเกรดที่โรงเรียน สอนเนื้อหาที่จะใช้สอบในโรงเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น สรุปเนื้อหาให้เร็วกว่าอ่านหนังสือเอง สอนเน้นรื้อฟื้นพื้นฐานภาษาอังกฤษเดิมให้ใหม่ตั้งแต่ต้นเบสิคเพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆ และจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ต่อไปตามลำดับจากง่ายไปจนถึงยากขึ้น ลุยข้อสอบทุกแนวเพื่อฝึกการทำข้อสอบพร้อมคำอธิบายจนกว่าจะเข้าใจ
ผมมีวิธีสอนโดยใช้เทคนิคพิเศษในการจดจำหลายวิธีที่ไม่เหมือนใครที่ให้ผลลัพท์อย่างน่าพอใจมากซึ่งจะทำให้ผู้เรียนจดจำหลักการ


กันตพล นาวายนต์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กันตพล นาวายนต์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์การสอบคะแนน CU-TEP ที่ 65 คะแนน TU-GET ที่ 650 คะแนน และมีอาชีพรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดกรมโยธาธิก่ารและผังเมือง เคยสอบรับราชการตำแหน่งเศรษฐกรกระทรวงกาารคลัง ได้ในลำดับที่ 3 ถนัดการสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ


สุภาพร แสงแก้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุภาพร แสงแก้ว

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

จบ AUA อายุ 19 ปี
ทำงานกับคนต่างชาติ 20 ปี
ได้ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคภาษาอังกฤษ) ปี 2530
ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ไวยากรณ์อังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษและไทย
รักเกียรติ สุรียพันธ์

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ ผมนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [ABAC] คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ปี3 ครับ รับสอนทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปูพื้นใหม่ตั้งแต่ต้น, เตรียมสอบในโรงเรียน, เพิ่มเกรด, ปรับพื้นฐาน EP และสอบเข้ามหาลัย ทั้งภาคไทยและอินเตอร์ สำหรับวัยทำงานก็รองรับเหมือนกันครับ


aiyada

ออนไลน์: วันนี้

เรียนจบอักษรศาสต์ จุฬา

ประสบการสอน 4 ปี

O98-991-9159


ครูแพร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

แพรทิพย์ คล้ายเจริญสุข

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ
ครูแพร นะคะ
นักเรียนคนไหนที่หนักใจทำข้อสอบไม่ได้ เกรดไม่ดี เรียนไม่เข้าใจ ครูแพรช่วยได้จ้ะ ทั้ง คณิต วิทย์ ภาษาไทย สนทนาภาษาอังกฤษ (คอร์สสนทนา/คอร์สสัมภาษณ์งาน)ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี และการสอนในโรงเรียนนานาชาติ
ครูแพรรับสอนทั้งแบบตัวต่อตัว และสอนผ่าน skype แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็เรียนได้แล้ว ไม่ยากเลย
>>> เรียนผ่านกิจกรรม ทำให้สนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน <<<
รับสอนทั้งเด็กเล็ก อนุบาล-ประถม
มัธยม จนถึงวัยทำงาน

แล้วพบกันในคลาสจ้ะ


ฐิตาพร วงษ์เล็ก

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฐิตาพร วงษ์เล็ก

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ: ประถม มัธยม toeic grammar

ประวัติ: จบจากมศว. คณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เกียรตินิยมอันดับ 2 (Hospitality management international program)
คะแนนโทอิค 740 คะแนน
มีประสบการณ์สอนมาแล้ว 2 ปี


Wannapa

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ รับสอนภาษาอังกฤษ ค่ะ


กมลชนก

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ดิฉัน กมลชนก สุขเกษม ชื่อเล่น มิ้นท์ค่ะ
เรียนจบมหาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
มีประสบการณ์สอนมามากกว่า4ปีค่ะ เคยสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย
วิชาที่ถนัดสอนคือ ภาษาอังกฤษ แกรมม่า คำศัพท์ สนทนา etc.
เคยสอนภาษาอังกฤษ, สอนวิชาทั่วไป, ภาษาไทย (คนต่างชาติ) และ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ผู้สอนเป็นคนใจดี ใจเย็น สอนสนุก ร่าเริงแจ่มใส มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายมากขึ้น


ครูโจ๊ก

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีครับ ครูโจ๊กมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมา 10 ปีครับ สอนตามสถาบันชั้นนำและบริษัทต่างๆมามากมายครับ สิ่งที่ถนัดคือ สอนระดับม.ต้น , ม.ปลาย และ โทอิคครับ มั่นใจได้เลยครับว่าเรียนเข้าใจแน่นอนครับ ครูโจ๊กใจดี เป็นกันเองครับ


ชณาภา รัตนาบดี

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาไทยค่ะ
สอนแล้วได้ผลคะ😉


Sgreen

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชนิสรา ประวันเนา

รับสอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี


Sirikan Ch.

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สิริกาญจน์ เชื่อมสุวรรณ

ขออนุญาตแนะนำตัวค่ะ ติวเตอร์ชื่อกาญจน์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ปี3 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขนค่ะ จบจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดด้วยเกรดเฉลี่ย 3.68 ค่ะ มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะ

มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ น้องผู้หญิงรร.ลาซาล กทม.ชั้นป.6 พื้นฐานอ่อนจนรักการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการเรียนค่อยๆดีขึ้นค่ะ และกำลังสอนภาษาอังกฤษน้องผู้ชายชั้นม.1 เพิ่มเกรดการเรียนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และน้องอนุบาล3 เตรียมสอบเข้าป.1 มีความสนุกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มั่นใจเลยว่าน้องจะหลงรักภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้มากขึ้นค่ะ


Tinnapob M.

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ติณณภพ มอญแช่มช้อย

Hi,
This is P'Tinnapob (or Tim)
I was educated from Assumption University, with the Faculty of Arts. After my graduation, i had the great opportunity to work in many organizations, that Spoken and Written English are the mainly basis for communicating with both colleagues and customers. I used to work for Hotels, Worldwide Hotel Reservations, Food & Beverage Retails. And currently, working in the International Country Club. English is not my Mother Language, but i am really sure that i am able to use it well in every situations. As my career experiences working with International people, i


แบม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปุณณลักษณ์ พรรณสกุลวัฒน์

จบการศึกษา โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
กำลังศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737