เรียนภาษาอังกฤษ ปราจีนบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

ต้องการเรียนกับครูสัญชาติใด?

เพศของผู้สอน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Kru P'Joy

  • สอนตัวต่อตัว

จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมปิโตรเลียม เกีนรตินิยมอันดับ 2
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา สาขา Construction management (Inter)
รับติวสอบเข้า/ การบ้าน/เพิ่มเกรด
♣️ คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.6
♣️ ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
🔺 มีเทคนิคดีๆ สอนเป็นกันเอง ปรึกษาได้ตลอด สอบถามได้ทุกเวลา

ดร.อรรณพ เจริญศิลป์

  • 300 บาท/ชม
  • สอนตัวต่อตัว

ปริญญาโท MBA ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก IBM ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร TEFL หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ จากประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร OISC ที่ปรึกษาด้านกฎหมายประเทศอังกฤษ
อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ มากกว่า 6 สถาบัน

ภาษาอังกฤษคุณครูนัท

  • สอนตัวต่อตัว

ภาษาอังกฤษคุณครูนัท (Thai School of Easy English) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษทางเลือก ที่แตกต่างจากสถาบันทั่วไป เนื่องจากคุณครูนัทเป็นมัคคุเทศก์ (ไกด์) ดังนั้นการเรียนการสอนของที่นี่จึงเป็นภาษาอังกฤษแบบประยุกต์ เน้นการใช้งานได้จริงเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อทำคะแนนสอบ…

นางสาวาถาพร มีอุดหนุน

  • 2 รีวิว
  • สอนตัวต่อตัว

สวัสดีดีคะ ครูชื่อสถาพ มีอุดหนุน ชื่อเล่น ไข่นุ้ย คะ อายุ 35 ปี มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 10 ปี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส . เคยเป็นครูสอนพิเศษ นักเรียนมัธยมต้น รร. ชื่อดังเขตคลองสามวา คะ/และสอน​นร.ประถม​ศึกษา
ทักษะการสอน เน้น การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง…

Panatda Khrueakaew

  • ปราจีนบุรี

เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่กับครูสอนภาษาที่มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมากว่า 10 ปี มีประสบการณ์มาจากมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา เรียนพร้อมความสนุกสนานและเข้าใจมากกว่าวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนเน้นใช้ความเข้าใจพื้นฐานจากเดิมของนักเรียนที่มีมาอยู่แล้ว…

รับสอนภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อได้เลยค่ะ

  • ปราจีนบุรี

- รับสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถม มัธยม หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ไวยากรณ์ที่เรียนมีหลากหลายเนื้อหา เช่น Articles, Tense, Active-Passive Voice, Gerund, Question-Tag, Conjunction, Conditional Sentence เป็นต้น
- นอกจากนี้ ยังรับสอนการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (Listening-Speaking)…

Amway_best english

  • ปราจีนบุรี

สวัสดีค่ะ พี่เป็นนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่ะ
เป็นนักเรียนห้อง ep และมีประสบการณ์สอนเด็กๆมา 2 ปี
คะแนน CEFR อยู่ในระดับ B2 ค่ะ
พี่สามารถสอนน้องๆในระดับประถม-มัธยมต้นค่ะ
เราเรียนกันผ่านระบบออนไลน์ได้หรือรับสอนในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะ จ้างสอนสามารถติดต่อพี่ได้ที่

Naruporn Kitipongpairoj

  • ปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมฝ่ายผลิต
เกรดเฉลี่ยนวิชาอังกฤษ A.
ระดับมัธยมศึกษาอยู่โรงเรียนวาสุเทวี
มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างมาก