ภาษาอังกฤษคุณครูนัท (Thai School of Easy English) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษทางเลือก ที่แตกต่างจากสถาบันทั่วไป เนื่องจากคุณครูนัทเป็นมัคคุเทศก์ (ไกด์) ดังนั้นการเรียนการสอนของที่นี่จึงเป็นภาษาอังกฤษแบบประยุกต์ เน้นการใช้งานได้จริงเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อทำคะแนนสอบ โดยที่คุณครูนัทจะใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเอง และประสบการณ์จากการทำงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ ในการถ่ายทอดให้กับน้องๆ และผู้ที่สนใจ มีการสร้างแรงบรรดาลใจ เพื่อจูงใจให้น้องๆ และผู้ที่สนใจ รักภาษาอังกฤษ เพราะคุณครูนัทเชื่อเหลือเกินว่า ถ้าสามารถทำให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษได้แล้ว วันนึงข้างหน้า คนเหล่านั้นจะสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะทางด้านภาษาได้ด้วยตัวของเค้าเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับ

คุณครูนัทใช้วิธีการสอนเด็กๆ ที่นี่ แบบเดียวกับที่ใช้สอนลูกของคุณครูนัทเพื่อปั้นให้เค้าเป็นเด็กสองภาษา โดยยึดหลักการ Learn Deeply คือบทเรียนที่สอนจะไปอย่างช้าๆ เรียนเรื่องเดิมซ้ำๆ ถ้าไม่มั่นใจว่าน้องๆ รู้เรื่องหรือไม่ คุณครูนัทจะยังไม่ปล่อยให้น้องๆ ผ่านไป น้องๆ ต้องเรียนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ คุณครูนัทจะเน้นมากในด้านทักษะการฟังและพูด เพราะทั้งสองทักษะนี้เป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง และไม่มีที่ไหนสอน ข่าวดีคือถ้าน้องๆ สามารถฟังและพูดจนคล่องแล้ว ทักษะการอ่าน และเขียน รวมทั้ง grammar ก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปนั่งท่อง บทเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจนเกิดเป็นทักษะ ความรู้ที่ได้จะถูกบันทึกให้อยู่ในความทรงจำระยะยาว (Long - Term Memory) ซึ่งข้อดีของวิธีนี้คือ เรียนแล้วไม่มีการลืม น้องๆ จะสามารถดึงเอาศักยภาพนั้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ และที่นี่ยังมีการวัดระดับความรู้ก่อนเลือกชั้นเรียน เพื่อที่น้องๆ จะได้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของแต่ละคน และทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ส่วนการที่น้องๆ จะเรียนได้ผลหรือไม่นั้น ความสามารถในการถ่ายทอดของคุณครู เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ หากแต่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ความสามารถส่วนตัวของน้องๆ เอง ความขยันหมั่นฝึกฝนทำการบ้านที่คุณครูนัทสั่ง ความเอาใจใส่ของน้องๆ ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมที่บ้าน จำนวนครั้งของการมาและขาดเรียน มาเรียนแล้วตั้งใจเรียน หรือมาเรียนแล้วมาเล่น ฯลฯ โดยส่วนตัวแล้ว คุณครูนัทมีการเตรียมการสอน และยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ให้กับน้องๆ ขอแค่น้องๆ ตั้งใจเรียน มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาดเรียนบ่อยๆ กอบโกยเอาสิ่งที่คุณครูนัทสอนไปให้ได้มากที่สุด นั่นต่างหากคือสิ่งที่จะสามารถทำให้น้องๆ เรียนแล้วได้ผลค่ะ

ส่วนบุคคลที่สนใจ ต้องการมาเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงาน หรือติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติ คุณครูนัทไม่สามารถได้ว่า เรียนไปแล้วจะได้ผลหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ท่านเรียนไปแล้ว ได้นำคำแนะนำของคุณครูนัทไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน ท่านมีโอกาสได้ใช้งานทางด้านภาษาที่เรียนไปมากน้อยเพียงใด เพราะภาษาคือทักษะ การที่เรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ หรือไม่ได้ฝึกฝนตามคำแนะนำ ท่านก็จะลืม ซึ่งคุณครูนัทไม่มีความประสงค์จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ การมีเวลาให้กับภาษาเท่านั้น ที่จะช่วยให้การพัฒนาศักยภาพในตัวของท่านดีขึ้นอย่างถาวรค่ะ ... คุณครูนัท

สอนออนไลน์ นครนายก ปราจีนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว