เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

คุณครูสอนภาษาอังกฤษที่ฉะเชิงเทรา

Christa

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

คริสต้า ประสิทธิ์ศักดิ์

- คริสต้า ประสิทธิ์ศักดิ์
- เกิดนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา, ย้ายมาเมืองไทยตอนเข้าอนุบาล
- จบมัธยมที่ Amnuay Silpa A Thai - British School
- กำลังศึกษา Assumption University in Communication Arts, major of New media communication
- เล่นละครเวทีและmusical และกำกับการแสดง

*** สำหรับเด็ก เน้นการพูดและกล้าแสดงออก ทั้งความคิด และการเสนอความคิดเห็น

*** สำหรับเด็กประถมต้น เน้นการพูดและการกล้าแสดงออก ทั้งความคืด เสนอความคิดเห็น และการอ่านหนังสือ

**** สำหรับบุคคลทั่วไป เน้นใช่ได้ในชัวิตประจำวัน และสร้างคงามมั่นใจให้มากขึ้น


Kroo

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรพรรณ วงศ์พิพันธ์


ครูโอปอ

จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยตรง มีประสบการณ์การทำงานกับต่างชาติเจ้าของภาษามากกว่า 7 ปี ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษให้กับทุกระดับขั้น รวมถึงวัยทำงาน


ธัญนันท์ พฤทธิพัฒนะพงศ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธัญนันท์ พฤทธิพัฒนะพงศ์

รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
รับสอนคณิตศาสตร์สำหรับประถม-มัธยมต้น (หลักสูตรไทย-อินเตอร์ภาษาอังกฤษ)
รับสอนภาษาจีนระดับเริ่มต้น

การศึกษาจากประเทศอินเดียและประเทศจีน ปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


Pin

I'm student of Assumption University. If you would like to improve your English gramma,don't be shy to contact me.


กฤษดา บูรณตระกูล

สวัสดีครับ
ผม เต้ นะครับ
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา รัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์
และได้ไปเรียน ภาษารัสเซียที่ประเทศรัสเซีย มา 1 ปี ครับ
เพราะ ฉะนั้น ผมจะเข้าใจปัญหาของเด็กไทยในการเรียนภาษารัสเซียอย่างแน่อนครับ

ตอนนี้เรียนปโท ที่สถาบันภาษา มธ ครับ สาขา ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ)

สามารถสอนได้ทั้ง ภาษารัสเซีย และ ภาษาอังกฤษ ครับ


นลินฉัตร์ รินรดาทิตาวีร์

ครูเป็นคนตลก และ เข้าใจนักเรียน ในการสอนที่ผ่านมา ครูสอนระดับ ปวช.ครูจะใช้วิธีการสอนคือ พี่สอนน้อง เพื่อการเข้าใจง่าย


ภคินี

ชื่อเล่น ฮันนี มีประสบการณ์ในการสอนเด็กอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียนไม่เครียด คุยสนุก ถ้าสอนเด็กก็จะมีเกมกับกิจกรรมให้ทำ ถ้าเ็กโตหน่อยก็จะคุยต่างกันไปคะ


อุ๊ สุทธิ

สว้สดีนักเรียนทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะ


เกียรติสกุล สงวนจิตต์

สวัสดีครับผมชื่อ สาม เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ หลักสูตรสองภาษา เอกการจัดการธุรกิจสายการบิน มีความถนัดทางด้านภาษาสามารถยืนยันได้จากผลสอบ Toeic ซึ่งได้อันดับ 1 ของคณะ


จีรนันท์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จีรนันท์ พันธ์ฉลาด

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษและอาหรับระดับชั้นป.1-ม.3


นฤมล โชติกาญจนเรือง (นะมน)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นฤมล โชติกาญจนเรือง

ปัจจุบันทำงานสอนภาษาอังกฤษ สาย IEP Program ในระดับชั้นอนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่6 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง2ปี ซึ่งในการสอนนั้น จะสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึงแกรมม่าด้วย (โปรแกรม IEP ครูผู้สอนจะสื่อสารกับนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น) ใช้เทคนิคหลากหลายในการสอนเพื่อไม่ให้การเรียน-การสอนดูเคร่งเครียดและน่าเบื่อ เช่นการนำเพลงมาประยุกต์ ดัดแปลงให้เข้ากับเนื่อหาในบทเรียนที่สอน หรือการเล่นเกมส์ เป็นต้น เพื่อนักเรียนจะได้สนุกและจดจำเนื้อหาการเรียนได้เร็วและง่าย


Sittipong

ง่าย เข้าใจ ลึกซึ้ง


tttatartatar

สวัสดีคะ ชื่อ ตาต้า นะคะ เป็นนักศึกษาปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นที่สนใจเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ในวิชาชีววิทยา รับสอนในจังหวัดเชียงใหม่ สนใจติดต่อได้เลยคะะ


ครูกัญญากร

ปัจจุบันเป็นครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบการณ์สอน 6 ปี จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลในการฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทักษาทางด้านคอมพิวเตอร์


ครูมิว

สวัสดีค่ะ ชื่อคุณครูมิวคะ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา Environmental Health& Safety management ค่ะ.ประกอบอาชีพหลักเป็นอาจารย์สอนหนังสือในระดับอุดมศึกษา และอาชีพเสริมเป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ รักงานสอนเป็นชีวิตจิตใจ รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปค่ะ เรียนเพื่อไปสอบ หรือเรียนสนทนา จะมาเดี่ยวหรือกลุ่มจัดคอร์สให้ได้ค่ะ โดยเฉพาะน้องๆที่ต้องการปูพื้นแกรมม่าให้แน่น และเตรียมตัวสอบ Toeic/Toefl/Cu-tep/Tu-get หรือเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนให้ได้คะแนนดีๆ แบบแปลไม่ถูกก็ทำข้อสอบผ่านค่ะ :)) วันและเวลาจะสอนตามตกลงค่ะ ส่วนใหญ่จะสอนในสถานที่สาธารณะ เช่น


ณัฐนันท์ บุษราคัม

สวัสค่ะ นัทมีประสบการณ์การสอนมา5ปีแล้วค่ะ ตอนนี้เรียนปี4ที่ ธรรมศาสตร์ อินเตอร์คะ นัทสอนเด็กอินเตอร์เป็นหลักค่ะ ดังนั้นถ้าใครสนใจเรียนในลักษณะเน้นพูด อ่าน เขียน ติดต่อได้เลยคะ (ว่างเฉพาะเสาร์แล้วนะค่ะ)


นางสาว ชุติมา บิณศิรวานิช

เน้นที่ปรับความรู้พื้นฐานก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจของเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ทำโจทย์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ และใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีเอกสารประกอบการเรียน
สามารถสอบถามเรื่องที่ไม่เข้าใจทั้งระหว่างเรียนและหลังเลิกเรียน
สามารถเลือกเรื่องที่สนใจให้สอนเพิ่มได้


นางสาวพิมนภา สดใส

สวัสดีค่ะ
ติวเตอร์รับสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้นและ รับสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กอนุบาลถึงประถมปลายนะคะ
ใจเย็น เป็นกันเอง ไม่ดุแน่นอนนค่ะ


เคธี่

ใช้ภาษากันเองเข้าใจง่าย

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017