เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่บางเสาธง

ลูกเกด

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปิยะฉัตร อัมพรัตน์

ออนไลน์: วันนี้

จบจากคณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยตรง และได้เข้าร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
เข้าใจหลักการเรียนรู้ภาษาที่ 3 จิตวิทยา และวิธีการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน

2010 นักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนมัธยมปลายชินโยซัปโปะโระ
2014-2015 นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยฮิโระซะกิ
2017 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับ 1
2017 อบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น Japan foundation ที่เมืองไซตามะ


Wirun singruksa

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิรุฬ สิงห์รักษา

สวัสดีครับ,ผมเคยไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาในกรุงโตเกียว 2ปีและเรียนต่อปริญญาตรีจนจบ รวมอยู่ญี่ปุ่นได้6ปีเนื่องจากทักษะด้านการพูดยังไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันจึงได้เลือกทำงานอาชีพล่ามในเขตอุตสาหกรรมเวลโกร ผมคิดว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ทางภาษาเบื้องต้น ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ และผู้ที่ต้องการจะเป็นล่ามบริษัทญี่ปุ่นในอนาคตครับ


ナッティー

ออนไลน์: วันนี้

มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน


Teacher Joseph

มีวิดิโอ

Hello everyone, it is great to meet you guys! my name is Joe. 37 year old experienced teacher who has been teaching for 14 years. Presently I am working for the institution in Samutprakan. I would like to tell you guys that speaking English is the most important for your future career and to learn with me, I always make it fun. Do not hesitage to contact me


ภาณุเดช โชติวิไลวรรณ

รับสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สำหรับนักเรียน หรือผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านภาษา สอนแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017