เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่อุดมสุข

อารยา มานะสุขอนันต์

เน้นสอนเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง


ชยาภรณ์ พรรัตนโชติสกุล

สวัสดี เราชื่อส้ม
อายุ: 20
ปัจจุบันเรียนที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (คณะคล้ายนิเทศ)
นิสัย : ใจเย็น ใจดี ปรึกษาได้ตลอด
การสอน : ค่อยๆไปทีละขั้นตอน ไม่เข้าใจตรงไหน ก็จะอธิบาย


ปุณยนุช เลิศนิธิเศรษฐ์

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง (วิชาโทภาษาอังกฤษและปรัชญา)
เคยใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาปีกว่า และปัจจุบันยังเดินทางไปมาอยู่ตลอด
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนได้ทั้งญี่ปุ่น และ อังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาพื้นฐานไม่แน่น อยากปรับพื้น อยากเพิ่มความมั่นใจ หรือเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานใหม่หมด สอนอย่างเป็นกันเอง


มีนา กิตติคุณศิริ

ประวัติ :
ชื่อน.ส. มีนา กิตติคุณศิริ อายุ 24 ปี
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปี (ปี 2009)
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1
ภาคการศึกษา (เมษายน, 2016 - สิงหาคม, 2016)
คะแนน IELTS 7.5
คะแนน TOEIC 940
จบชั้นประถมจากรร. พร้านีลวัชระ เกรดเฉลี่ย 4.00
จบมัธยมปลายสายวิทย์-คณิต จากรร. ราชวินิตบางแก้ว เกรดเฉลี่ย 3.99
ได้รับถุงทองพระราชทานเรียนดีจากสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีติดต่อกัน
เคยเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ซิ่วออก
ปัจจุบันเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 4
ชนะการประกวดผลงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์


KruPan

ครูป่าน
จบ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกคณิตศาสตร์
กำลังศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกญี่ปุ่น โทภาษาอังกฤษ (JLPT N4)

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018