เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาจีน

ครูสอนภาษาจีนที่สุรินทร์

ชื่อ อัญดาภา
เรียนจบปริญญาตรีสาขา ภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียนจบปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยเซาท์อิส หนานจิง
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา ทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยเซาท์อิส หนานจิง


สวัสดีคะ คุณครูชื่อ ครูฝ้ายบ้านภาษา นะคะ

เปิดสอนพิเศษภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (ตัวต่อตัวคะ) -ฟัง พูด อ่าน เขียน

-ปรับพื้นฐานความรู้ ให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ด้านภาษาที่ดีขึ้น
-คุณครูวางเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เรียนสนุก ไม่เครียดคะ
-เรียนภาษาไม่ได้ยากที่เนื้อหา แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยนะคะ
-คุณครูมีหนังสือ Chinese & English และสมุดคัดจีนให้ฟรีนะคะ :)

การศึกษา:
-จบมัธยมปลาย ปี 2554 โปรแกรมภาษา ILP รุ่น 2 จาก โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
-นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน ปี 2557
-จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สอนภาษาจีนต้น-กลาง-สูง
-เตรียมสอบ HSK 1-5
-เตรียมสอบ PAT 7.4
-เรียนเพื่อการสนทนา

ข้อมูลครูอ้ายไนท์
-กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี4 สาขาการสอนภาษาจีน
Tianjin Normal University ประเทศจีน
- HSK6 254คะแนน
- HSK5 279คะแนน


汪宝琳

สุรินทร์

来来跟汪老师学习汉语吧!
มาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะ 💋.


สวัสดีค่ะ
ชื่อนางสาววิภาดา วิโรจน์สกุลวัฒนา
ชื่อเล่น กุล
ปัจจุบันอายุ 23 ปี

ประวัติการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา จบการศึกษามัธยมปลาย เอกศิลป์-ภาษา(จีน) โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
- ระดับปริญญาตรี จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ Beijing Union University (北京联合大学) เป็นระยะเวลา 1ปีการศึกษา
- ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี ณ Beijing Union University (北京联合大学)
- ได้รับรางวัลการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ Beijing Union University (北京联合大学)
- ปัจจุบันรับสอนพิเศษภาษาจีนตัวต่อตัว และกลุ่ม

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี

สถานที่ใกล้เคียง

บุรีรัมย์
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster