สอนภาษาจีนต้น-กลาง-สูง
-เตรียมสอบ HSK 1-5
-เตรียมสอบ PAT 7.4
-เรียนเพื่อการสนทนา

ข้อมูลครูอ้ายไนท์
-กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี4 สาขาการสอนภาษาจีน
Tianjin Normal University ประเทศจีน
- HSK6 254คะแนน
- HSK5 279คะแนน

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

สอนภาษาจีน ครูอ้ายไนท์

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster