เราจะช่วยคุณหาครูสอนดนตรีไทย

ครูสอนดนตรีไทยที่ราษฎร์บูรณะ

นิรชา สมบุญพล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นิรชา สมบุญพล

ผลงานที่เคยทำมาแล้ว
- ควบคุมดูแลและฝึกซ้อมนักเรียน เข้าประกวดวงอังกะลุงระดับประถมศึกษาในการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 และได้รางวัลเหรียญทอง
ณ วัดอมรินทราราม
14 - 15 พฤศจิกายน 2559
- ควบคุมและดูแลการฝึกซ้อม เพื่อเข้าแข่งขันวิชาการในงานเปิดบ้านราชโอรส โดยบรรเลงเพลง“ฆ้องวงใหญ่เดี่ยวสุดสงวน 2 ชั้น” และได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2
ณ โรงเรียนวัดราชโอรส
19 มกราคม 2560
- ควบคุมและดูแลการฝึกซ้อม เพื่อเข้าประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ในงานเปิดบ้านคุณหลวง โดยที่วงดนตรีไทยโรงเรียนวัดกระจับพินิจได้มา 8 เหรียญทอง ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
8 กุมภาพันธ์ 2560


กุลปริยา พัฑฒพงศ์วัฒน์

ชื่อ กุลปริยา พัฑฒพงศ์วัฒน์
ชื่อเล่น เบล
อายุ20ปี
ศึกษาอยู่ที่ มศว ประสานมิตร ชั้นปีที่1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา


มูร้อด มูซอ

สวัสดีครับ ผม มูร้อด มูซอ เรียก มู เป็นชื่อเล่นได้ครับอายุ 30 ปี เกิด/อาศัย กรุงเทพฯ
ได้ปริญญา ศศ.บ. ภาษาไทย จากรามคำแหง, ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จาก มศว
ปัจจุบันเป็น อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์สอนนักเรียนไทยในโรงเรียนไทย-นานาชาติ นักศึกษาไทย/ต่างชาติในมหาวิทยาลัยรวม 9 ปี //ขอบคุณครับ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737