เราจะช่วยคุณหาครูสอนดนตรีไทย

ครูสอนดนตรีไทยที่บางคอแหลม

Pimchanok

มีวิดิโอ

"ครูแพรว"
ครูสอนดนตรีไทย เครื่องมือเอก (ขิม) เน้นการสอนขิมเป็นหลัก ถนัดเครื่องตี ถ้าเครื่องดนตรีไทยอื่นๆสามารถสอนพื้นฐานได้

จบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

รับสอนทั้งเดี่ยว คู่ และกลุ่ม ถ้าเรียน 2 คนขึ้นไปจะได้ทักษะการเล่นคอร์ดการประสานเสียง


นลินรัตน์ ชูเชิดเลิศสิรกล

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาว นลินรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล ชื่อเล่น หยก ค่ะ หยกจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอก ดนตรีไทย เคยเป็นจิตอาสาในโครงการดนตรีสัญจรเพื่อน้อง ออกพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ค่ะ


Nack

ครูใจดี มีความเป็นกันเอง สะดวกสอนตามบ้าน ถนัดเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี และสามารถสอนขลุ่ยได้



กิติชัย จรรยาลิขิต

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กิติชัย จรรยาลิขิต

ชื่อเล่น : อ. ลูกหมี
สามารถสอน: คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมที่สามารถสอนได้
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher
Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash

ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา TOEFL, IELTS, TOEIC, การตลาด การโรงแรม และอื่นๆ

ส่วนสูง 165 น้ำหนัก 155 (ใกล้สี่เหลี่ยมละ)
อ้วนน่ารัก ชิลๆ ส่วนใหญ่จะสอนในแนว ปรับใช้งานจริง ทฤษฏีบ้าง ปฏิบัติบ้าง บางครั้งก็ใช้เคสที่นักเรียนเป็นปัญหาในการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึง วิธีการในการทำงาน โดยสอนเป็นลำดับขั้นตอน และ อธิบายในจุดที่ไม่เข้าใจ ให้เข้าใจง่ายขึ้น


ดวงดาว เศษรินทร์

ครูดาวมีประสบการสอนดนตรีไทยมากกว่า 10ปี
2546จบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์
2550จบการศึกษาจากภาควิชาดนตรีศึกษา ครุศาสตร์ จุฬา
2551เป็นครูอาสาสอนวัฒนธรรมไทยที่SanFrancisco
2553-2557ครูประจำวิชาดนตรีไทยที่ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
2557-2558ครูประจำวิชาดนตรีที่สาธิตเกษตร
2558-2559ครูอาสาสอนดนตรีไทยที่ New York
ได้ปั้นนักเรียนสร้างผลการประกวดรางวัลชนะเลิศในเวทีใหญ่ๆต่างๆมาอีกมากมาย


สาวิตรี แก้วในหิน

การเรียนการสอนจะเน้นตรงตามความต้องการของผู้เรียน
เช่น การสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หรือพื้นฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น คุณครูเคยฝึกสอนเป็นครูพิเศษในระดับอนุบาล และประถม


ห้องเรียน ครูแพรว

สวัสดีค่ะ ชื่อครูแพรว (สุพิชยา ช่วงชัยยะ)
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี กศ.บ.ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่ทำงาน : รับราชการครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
สอนศิลปะเด็กเล็ก และ สอนขิม
อัจราค่าเรียน
1 ครั้ง / ชั่วโมง ราคา 400
8 ครั้ง / คอร์ส ครั้งละ 1ชัวโมง ราคา 3,000
10 ครั้ง / คอร์ส ครั้งละ 1ชัวโมง ราคา 3,500

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018