เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่สัตหีบ

PheeraphongS

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พีระพงษ์ สมฟั่น

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนพิเศษคณิตศาสตร์ครับ
Line: bps_0314


ปลื้ม

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

กำลังศึกษาคณะเศรษฐศาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพศหญิง


Arunothai

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ครูตุ้ยนะคะ สนใจที่จะเพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์ การทำข้อสอบในระดับ ประถมและมัธยม ติดต่อได้เลยนะคะ


ร.ต.สุภชัย เรืองอภิรมย์

ป.ตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท : MBA(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Krukang

รับสอนคณิตศาสตร์ ประถมปลาย-มัธยมต้นครับ


Piyawut

ID Line: pipe10952


ชญาภา สุขโขรัมย์

สวัสดีค่ะ เรียกสั้นๆว่าครูปุ้มนะคะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ค่ะ ตอนนี้รับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอสัตหีบ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจติดต่อได้เลยนะคะ


น.ต.ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง

ประสพการณ์การสอน
- ผลงาน
- ผลงานในป 54 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 2 คน และสอบผาน
รอบสอง 1 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ
- ผลงานในป 55 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเปนจํานวนที่
ได 31 ที่ และสอบผานรอบสอง 7 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ
- ผลงานในป 56 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 19 คน คิดเปนจํานวนที่
ได 59 ที่ และสอบผานรอบสอง 10 คน
- ผลงานในป 57 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเปนจํานวนที่
ที่ได 26 ที่ ในปนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม


อรุโณทัย. ส่งศรี

การสอนคณิตศาสตร์ จะเน้นเทคนิคการบวก ลบ คูณ. หาร แบบเวทคณิต. อินเดีย. นร. จะบวก. ลบ. คูณ. หาร ได้คล่องแคล่วขึ้น. ติดต่อมาได้นะคะ


เบสท์

การศึกษา
ระดับมัธยม : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สายวิทย์-คณิต
ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียตินิยมอันดับ 2)


Chatchai Tanhosak

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฉัตรชัย ทันโหศักดิ์

สวัสดีครับ พี่ชื่อฉัตรนะ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถม ม. ต้น ม. ปลาย แล้วก็วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ครับ เน้นความเข้าใจพื้นฐานเป็นหลักเพื่อจะได้ต่อยอดได้ครับ เป็นกันเองไม่ซีเรียส สะดวกทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลยครับ


ครูนก

สอนวิชา คณิตศาสตร์
ระดับ ประถม
พื้นที่ สัตหีบ บางละมุงค่ะ


ครูปาล์ม

รับสอนประถม-ม.ต้น
วิทย์ - คณิต
โดยติวเตอร์มากประสบการณ์

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737