เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่ฉะเชิงเทรา

วราภรณ์ อัศวเทสกุล

ออนไลน์: วันนี้

ชื่อ-สกุล : วราภรณ์ อัศวเทสกุล
อายุ : 22 ปี
การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การสอน : 3 ปี


กนกวรรณ พงษ์บุญ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กนกวรรณ พงษ์บุญ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : กนกวรรณ พงษ์บุญ
ชื่อเล่น : โอบี
จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมต้นค่ะ


Pornthip

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรทิพย์ ก้อนทอง

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ชื่อครูปุ๊ก ค่ะ สอนวิชาหลัก8วิชา ส่วนมากจะเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คะ


Worawaran

สอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเน้นเทคนิคและการตีโจทย์ สอนสนุกแนวการสอนเน้นตามบุคคลที่เรียน เกรดเฉลี่ยนสะสมยอดเยี่ยมทุกชั้นปี


ชนากานต์ สุรมิตร

วิชาที่สอนคณิตศาสตร์ ม.1-ุ6
เพิ่งจบปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังจะศึกษาต่อปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชิดชนก แสนป้อ

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ อ.1-ม.3
ประสบการณ์สอนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชา 3 ปีค่ะ
จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ มช.
ยินดีมอบความรู้ให้น้องๆค่ะ


ธีรวุฒิ มณีขำ

สวัสดีครูชื่อครูทีครับ


พรรณนิภา เรืองแสงทองกุล

ชื่อนางสาวพรรณนิภา เรืองแสงทองกุล อายุ 24 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สอนอยู่ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีประสบการณ์ด้านการพิเศษ


วีรวัฒน์ สุวรรณชัยรบ

จบสาขาคณิตศาสตร์ โดยตรง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณ์สอนมากกว่า5ปี


สไบทอง สโมสร

รับสอนนักเรียนที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มความรู้เนื่อหาในห้องเรียน รับสอน ประถมศึกษา - มัธยมตอนต้น


อริศรา จิตต์ภักดี

ดิฉัน ชื่อนางสาวอริศรา จิตต์ภักดี
อายุ 27 ปี จบปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา ชอบในการสอนวิชาคณิตศาสตร์



นายพระงาม ไตรรัตน์

สวัสดีครับ พี่ชื่อพี่เติร์ก เรียนอยู่ปี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม เป็นติวเตอร์สอนวิชาฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์ และgatเชื่อมโยงครับ มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์สอนพิเศษที่สถาบันBaka 1ปี


อุราพร พุ่มพวง

รับสอนพิเศษจินตคณิตเด็ก และภาษาอังกฤษ
ชั้น อ.1- ป.6
รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ม.1- ม.6


ธัญนันท์ พฤทธิพัฒนะพงศ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธัญนันท์ พฤทธิพัฒนะพงศ์

รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
รับสอนคณิตศาสตร์สำหรับประถม-มัธยมต้น (หลักสูตรไทย-อินเตอร์ภาษาอังกฤษ)
รับสอนภาษาจีนระดับเริ่มต้น

การศึกษาจากประเทศอินเดียและประเทศจีน ปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


นัฐพร. อินทร์แก้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นัฐพร อินทร์แก้ว

มีวิธีสอนให้น้องๆ เข้าใจและสนุก เป็นกันเองค่ะ
พี่จบคณะวิศวกรรมอุตสาหการนะค่ะ ที่สำคัญพี่ใจดีและน้องๆจะเข้าใจในวิชานั้นแบบไม่น่าเบื่อเลยค่ะ ;)


Sittipong

ง่าย เข้าใจ ลึกซึ้ง


thunchanok

เรียนวิทยาศาสตร์เคมี ใจดี คุยง่าย


ณัฐลดา กุลทะเล

ชื่อพี่ต๋อมแต๋มค่ะ จบจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนฟิสิกส์
วิชาที่รับสอน : วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ประถม-ม.3. วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.3
สถานที่สอน : อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


นางสาว ชุติมา บิณศิรวานิช

เน้นที่ปรับความรู้พื้นฐานก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจของเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ทำโจทย์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ และใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีเอกสารประกอบการเรียน
สามารถสอบถามเรื่องที่ไม่เข้าใจทั้งระหว่างเรียนและหลังเลิกเรียน
สามารถเลือกเรื่องที่สนใจให้สอนเพิ่มได้

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017