เรียนคณิตศาสตร์ จันทบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ฮัมดี รามันบากา

จันทบุรี

สวัสดีครับผมชื่อนายฮัมดี รามันบากา ชื่อเล่นชื่อดี อายุ 19ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณนี เกรดเฉลี่ยเทอมแรก 3.78 เอกคณิตศาสตร์ ได้เกรด A เรื่องที่จะสอน เลขยกกำลัง ลอการิทึม แคลคูลัสเบื้องต้น จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน สนใจทักมาหาได้นะครับ

ดนัยภัทร โพธิพัตร

จันทบุรี

รับสอน English and Maths พร้อมปูพื้นฐานใหม่ที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน สอน English แบบสามารถเอาไปใช้ได้จริง สำหรับคนไหนที่ชื่นชอบสำเนียงบริตทริส British Accent ไม่ผิดหวัง
Educational Background ( ประวัติการศึกษา )
มัธยมศึกษา: โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ( วิทย์-คณิต สาธารณสุข )
อุดมศึกษา:…

Sutantip Pootoya

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สอนระดับชั้น : อนุบาล ,ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น
สถานที่ : จันทบุรี,ระยอง
จังหวัด : จันทบุรี,ระยอง
ค่าเรียน : 200-300/ชม.

Namfon

สอนออนไลน์ จันทบุรี

สวัสดีค่า พี่ชื่อน้ำฝน เป็นเด็กจันทบุรี ปัจจุบันเรียนอยู่คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรับสอนวิชา Gat พาร์ทเชื่อมโยง และการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีวะประถม และมัธยมต้นค่ะ เพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนมาระหว่างสัปดาห์ หรือเพิ่มเกรด ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เรียนออนไลน์…

Pongphol

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์สอน
-สอนภาษาอังกฤษ ป.1 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (MEP)
-สอนภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
-สอนคณิต ม.1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
-สอนภาษาอังกฤษ ป.1 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
-สอนคณิต ป.6 โรงเรียนวัดนาหลวง

จิรวรรณ กำไรเพ็ชร

จันทบุรี

ประสบการณ์สอน
1. สอนสังคมศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. สอนคณิตศาสตร์ ม.2 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
3. สอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่อ่อน หรือมีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability)

Cartoon PHY

ยืนยัน

จันทบุรี

รับสอน​ คณิตศาสตร์​ ม.1-3
วิทยาศาสตร์​ ม.1-3​ ฟิสิกส์​ ม.4-6
คอสต์​ ม.ต้น300​ ม.ปลาย350​ **โอนหลังสอนเสร็จ**
สอนวันเสาร์​ อาทิตย์​ 9.00 -​ 20.00 น.

อีฟ

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

รับสอน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เเละวิชาอื่นๆ ระดับชั้น ป.1-ป.6
ราคา 200-300บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

ตรรก จันทวิสูตร

จันทบุรี

สวัสดีครับ ชื่อตรรก จันทวิสูตร
ชื่อเล่นตัก
จบจากมหาวิทยาลัยบรูพา คณะวิทยาศาสตร์ เอกสถิติ
สอนระดับชั้น ม.1-6 pat-1 9 วิชาสามัน o-net
ปัจจุบัญสอนอยู่โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

คฤพล พลอยแสง

8 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

#ติวเตอร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สอน online ผ่าน Zoom เท่านั้น
เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการศึกษาทั้งทฤษฏีบทนิยามและการทำโจทย์ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมและแก้จุดอ่อนของน้องๆเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบในห้องเรียน และการสอบแข่งขันต่างๆ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี…

ภัทรพงษ์ สีนวล

จันทบุรี

สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปัจจุบัน เป็นครูสอนที่โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

ดร.กอล์ฟ (รณชัย) phd math

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1 มจธ.
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ มจธ.
ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ประยุกต์ มจธ.
สอนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับ จนถึงปริญญาตรี โท
แคลคูลัส 1 /2/3

Oommy

จันทบุรี

ชื่อวิมลมาส มาสมบูรณ์ อายุ 30ปี จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน เคยสอนพิเศษ เด็กเล็กเคยสอยพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ แบบัดเวลาเรียนได้ โดยปกติชอบสอนแบบส่วนตัวหรือไม่เกิน3คน เน้นสอนให้เด็กเข้าใจได้จริง มากกว่าการท่องจำ ราคาที่เคยสอน…

Wongsaphat

ยืนยัน

จันทบุรี

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีประสบการณ์สอนพิเศษ ระดับชั้น ประถม ม.1 ม.2
เกรดเฉลี่ย ในการเรียนมหาวิทยาลัย 3.12
มีความอดทน ขยัน ตรงต่อเวลา
มีน้ำใจ ใจเย็น สนุก สามารถอธิบายเนื้อหายากให้เข้าใจง่ายได้
หากผุ้เรียนไม่เข้าเนื้อหาที่สอนสามารถถามได้…

Math Kim

ยืนยัน

จันทบุรี

รับสอนคณิตศาสตร์ อนุบาล-ป.3 ,คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, การจัดเอกสาร และรับสอนการบ้านอนุบาล-ป.3 ราคา ชั่วโมงละ 100 บาท ถ้าเรียนเป็นกลุ่มจะคิดราคาพิเศษให้
17.00-20.00 จันทร์ถึงพุธ
10.00-20.00 พฤหัสบดี
10.00-20.00 เสาร์อาทิตย์
สอนผ่าน Zoom,Meet

กนกพิชญ์ ศิโรรัตนาวาทย์

จันทบุรี

สวัสดีครับชื่อ กนกพิชญ์ ศิโรรัตนาวาทย์ เป็นคนจังหวัดจันทบุรี หลังจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ก็ได้มีโอกาสไปสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ไทย-เยอรมัน) ปันจุบันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (…

KRUMAY TUTOR

ยืนยัน

สอนออนไลน์

สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล-ม.ต้น (2559-ปัจจุบัน)
สอนพิเศษวิชาภาษาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล-ม.ปลาย และผู้ที่สนใจในภาษาไทย เช่น คนพม่า (2560-ปัจจุบัน)
ติวทฤษฎีดนตรีสอบติดสวนสุนันทา (2560)
ติวสอบเข้าติดสาธิต มศว ระดับชั้นอนุบาล 3 (2561)
ติวสอบเข้าติดสาธิตเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1…

พี่จุฬาติวเตอร์ดิลิเวอรี่

ยืนยัน20 รีวิว

สอนออนไลน์

พี่จุฬาติวเตอร์เดริวอรี่ พร้อมเสริ์ฟความรู้แน่นๆ ถึงหน้าบ้านคุณ
เพิ่มเกรด ติวสอบ ตะลุยโจทย์ เรียนอ่อนต้องการเพิ่ทเกรด สอนตรงจุด
ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าคุณได้รู้จักเรา"พี่จุฬาติวเตอร์" ขออาสา"ปรุงติวเตอร์ให้กลมกล่อม พกพาความรู้แน่นๆ ไปช่วยตอบโจทย์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้หายกังวลใจกันเลยทีเดียว…

ครูพี่เบญ ครุศิลป์จุฬา

ยืนยัน

สอนออนไลน์

รับสอนพิเศษศิลปะนะคะ คุณครูใจดี เป็นผู้หญิงค่ะ สามารถมาเรียนที่ระแวกจุฬา นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่หรือระแวกใกล้เคียง จะให้ติวเตอร์ไปสอนที่บ้านก็ได้ค่ะ
เปิดสอน วาดรูป สำหรับเด็ก5 ปีขึ้นไป
,มัณฑนศิลป์,ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา
- เริ่มต้นไม่ถูก เราช่วยได้
- ไม่เคยวาดรูปมาก่อน เราช่วยได้

ครูพี่แก้ม

ยืนยัน1 รีวิว

ครูสอนได้ทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์สอน 4+ปี ประสบการณ์สอนจากสถาบัน
วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science
สอนสนุก มีเทคนิคการจำที่หลากหลาย ปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนได้ดี
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผม🐰🐰

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่จันทบุรี

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์