เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่จันทบุรี

นิด

ออนไลน์: วันนี้

จบการศึกษาในระดับปริญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตรรก จันทวิสูตร

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ ชื่อตรรก จันทวิสูตร
ชื่อเล่นตัก
จบจากมหาวิทยาลัยบรูพา คณะวิทยาศาสตร์ เอกสถิติ
สอนระดับชั้น ม.1-6 pat-1 9 วิชาสามัน o-net
ปัจจุบัญสอนอยู่โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ประสบการณ์สอนทั้งหมด 9 ปี


Kru Sun

ตรวจสอบโปรไฟล์แล้ว มีวิดิโอ

รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1- ม.6 และ แคลคูลัส
ทั้งออนไลน์ ตัวต่อ ตัวและ กลุ่ม(เฉพาะในจังหวัดจันทบุรี) สอนโดย Kru Sun
กศ.บ. การศึกษา(คณิตศาสตร์) และ วท.บ.(คณิตศาสตร์)(เกียรตินิยม)


ครูอัง

สอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอนราชการ
สอนภาษาไทยที่ใช้ในการสอบราชการ
และอื่นๆที่แนะนำได้จ้า


จิรวรรณ กำไรเพ็ชร

สวัสดีค่ะ
ชื่อ ครูดาว นางสาวจิรวรรณ กำไรเพ็ชร อายุ 24 ปี

ประวัติการศึกษา
1. จบปริญญาตรี ศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิชาเอกสังคมศึกษา และการศึกษาพิเศษ
2. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-สาธารณสุข) สอบได้คะแนนเป็นอันดับ 1
3. จบมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
4. จบประถมศึกษา โรงเรียนอำนวยวิทย์ จันทบุรี

ประสบการณ์สอน
1. สอนสังคมศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. สอนคณิตศาสตร์ ม.2 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
3.


ฉัตรชัย นพเสถียร

สอนเน้นความเข้าใจเเละเทคนิคต่างๆ โดยครูผู้มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์ มากกว่า 10 ปี


ณัฐวุฒิ. บุญวิบูลวัฒน์

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
ครูจากโรงเรียนยอแซฟ
สอนพื้นฐาน ทักษะการคิด กระบวน วิเคราะห์โจทย์ และวิธีลัดต่างๆ การบ้าน และติวข้อสอบ


ดนัยภัทร โพธิพัตร

รับสอน English and Maths พร้อมปูพื้นฐานใหม่ที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน สอน English แบบสามารถเอาไปใช้ได้จริง สำหรับคนไหนที่ชื่นชอบสำเนียงบริตทริส British Accent ไม่ผิดหวัง

Educational Background ( ประวัติการศึกษา )
มัธยมศึกษา: โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ( วิทย์-คณิต สาธารณสุข )
อุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

Scholar candidate under The Royal Thai Government Scholarship นักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2556

A-level: Brockenhurst College, Hampshire, England ( A-level จาก Brockenhurst College ประเทศอังกฤษ 2 ปี )
Higher Education: BSc Actuarial Mathematics with honours,


นางสาว วนิดา มณีรัตน์

วนิดา มณีรัตน์ ( อีฟ )
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์


นางสาวโสฬัสชา สุเจตน์จิตต์

สวัสดีค่ะ ชื่อลูกปลา อายุ 23 ปี จบการศึกษา คบ คณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ


นายปฏิพัทธ์ ศรีดารากุล

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ครับ
สามารถสอนได้หลายรูปแบบ เรียนล่วงหน้า เพิ่มเกรด ครูบอม ใจเย็น สอนสนุกไม่เครียด...

จบการศึกษาจาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม...


บิว ปาริฉัตร

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่4 จันทบุรี นัดสอนคณิตศาสตร์ได้วันอังคาร-ศุกร์ช่วงเย็น เสาร์-อาทิตย์ได้ทั้งวัน


ภาณุ อินทร์ธิแสง

จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังคึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สิทธิพัฒน์ ไทยเจียมอารีย์

เน้นอธิบายอย่างเข้าใจสอนอย่างละเอียด สามารถสอนช้าๆเพื่อให้เข้าใจได้ คณิต ม.4


Kvang rattanapron

ครูคณิตศาสตร์


นายธีรพงศ์ อุดม

ออนไลน์: วันนี้

เป็นครูที่ชอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่จบสาธารณสุข

มีเทคนิควิธีการคิดแบบองค์รวม
แบะวิธีคิดแบบต่างๆ

สนใจติดต่อได้นะ
ธีรพงศ์ อุดม


คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737