เรียนกอล์ฟ ภูเก็ต ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายในการเรียนของผู้เรียนคืออะไร?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Phuket International Golf School

  • ภูเก็ต

เรียนกอล์ฟ หลักสูตรประกาศนียบัตร
🏅🏅 รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ🏅🏅
🏌️⛳ โรงเรียนภูเก็ตกอล์ฟนานาชาติ
โรงเรียนสอนกอล์ฟ ** เพียงแห่งเดียวในภูเก็ต**
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน โดย กระทรวงศึกษาธิการ