วันภาษาเกาหลี 7 วัน คำศัพท์วันในสัปดาห์ วันจันทร์-วันอาทิตย์

คําศัพท์วันทั้งเจ็ดในภาษาเกาหลี ผู้เรียนภาษาเกาหลีกับติวเตอร์หากใครยังจําไม่ได้กดแชร์กดเซฟเอาไว้ท่องกัน

วันภาษาเกาหลี 7 วันในสัปดาห์
วันในสัปดาห์ภาษาเกาหลี

วันภาษาเกาหลี 7 วัน

วันภาษาเกาหลีอักษรโรมันคำอ่านคำแปล
월요일wuh-ryo-ilวอ-รโย-อิลวันจันทร์
화요일hwa-yo-ilฮวา-โย-อิลวันอังคาร
수요일soo-yo-ilซู-โย-อิลวันพุธ
목요일mog-yo-ilโม-กโย-อิลวันพฤหัสบดี
금요일geum-yo-ilคือ-มโย-อิลวันศุกร์
토요일toh-yo-ilโท่-โย-อิลวันเสาร์
일요일i-ryo-ilอี-รโย-อิลวันอาทิตย์

ตัวอย่างในตารางด้านบน ทุกคำจะมี 요일 (yoil | โยอิล) ตามหลัง “월, 화, 수, 목, 금, 토, 일” แปลได้ง่ายๆเลยก็คือ คำว่า 요일 (yoil | โยอิล) แปลว่า “วัน” คล้ายกับวันภาษาอังกฤษที่มีคำคล้ายกันตามหลังเลย

คำที่เกี่ยวข้องกับวันในสัปดาห์ภาษาเกาหลี

คำศัพท์ว้นในสัปดาห์ภาษาเกาหลี
คำศัพท์วันภาษาเกาหลี
 • 날짜 (nal-jja | นัล-จา) – วัน, เวลา
 • 매일 (meh-il | ) – แต่ละวัน, ทุกวัน, รายวัน
 • 오늘 (o-neul | โอ-นึล) – วันนี้
 • 내일 (neh-il | แน-อิล) – พรุ่งนี้
 • 모레 (mo-reh | ) – วันมะรืน
 • 어제 (uh-jeh | ออ-แจ) – เมื่อวาน
 • 그저께 (geu-juh-kkeh | ) – วันก่อนเมื่อวาน
 • 아침 (ah-chim | อา-ชิ่ม) – ตอนเช้า
 • 오후 (o-hu | ) – ตอนบ่าย
 • 저녁 (juh-nyuk | ชอ-นย็อก) – ตอนเย็น
 • (bahm | พัม) – ตอนค่ำ
 • (ju | ชู) – สัปดาห์
 • 주말 (ju-mahl | ชู-มัล) – สุดสัปดาห์
 • 평일 (pyung-il | ) – วันธรรมดา
 • (wol | วอล) – เดือน

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

오늘 무슨요일이지?
(oneul museun-yoil-iji?)
โอนึล มูเซียน-โยอึล-อิจิ
วันนี้คือวันอะไร

오늘? 화요일이야.
(oneul? hwayoil-iya.)
โอนึล? ฮวา-โย-อิล-อิยา
วันนี้เหรอ? วันอังคารจ้ะ

내일은 금요일이지?
(naeil-eun geum-yoil-iji?)
แนอิล-อึน คือ-มโย-อิล-อิจิ?)
พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหม?

아니, 내일 토요일이야.
(ani, naeil toyoil-iya.)
อนิ, แนอิล โท่โยอิล-อิยา)
ไม่ใช่ พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์

การใช้คำว่า 날짜 เป็นการเรียกรวม ๆ ตั้งแต่ วัน เดือน ปี ไปเลย โดยเราอาจพบเจอคำนี้ในประโยคคำถามได้

ยกตัวอย่าง เช่น

오늘 날짜가 며칠이야?
(โอนึล นัลจากา มยอชีลีย้า?)
วันนี้วันที่เท่าไหร่?

약속한 날짜가 언제야?
(ยักซกฮัน นัลจากา ออนเจย้า?)
วันที่นัดหมายกันไว้คือวันที่เท่าไหร่นะ?

ในการตอบคำถามข้างต้น เราควรเรียนวันเดือนปีภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยคภาษาเกาหลีง่ายๆ ที่ถูกใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

สนใจเรียนวันภาษาอื่นๆ ?

อัพเดทล่าสุด: