ขอบคุณภาษาฝรั่งเศส Merci ไม่เป็นไร De rien ด้วยความยินดี Avec plaisir

คำขอบคุณภาษาฝรั่งเศสที่ง่ายที่สุดคือ

merci
(แมคซิ)
ขอบคุณ

คำว่า merci อ่านว่า “แมค-ซิ” ตัว r ออกเสียงใกล้เคียงกับ “” ผสมกับ “” มากกว่า

เป็นคำกล่าวขอบคุณที่ใช้ได้ดีทั้งสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มาดูกันว่านอกจากคำนี้ที่คนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสกับติวเตอร์จะคุ้นเคยกันแล้ว มีคำใดอีกบ้างที่ใช้บอกขอบคุณภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ

วิธีบอกขอบคุณภาษาฝรั่งเศส merci (แมคซิ), merci beaucoup (แมคซิ โบกู) ขอบคุณมาก
ขอบคุณภาษาฝรั่งเศส Merci, merci beaucoup, mille mercis

วิธีบอกขอบคุณภาษาฝรั่งเศส

คำขอบคุณภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าแปลว่าคำอธิบาย
Merci beaucoupแมคซิ โบกูขอบคุณมากแบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง
Merci à toiแมคซิ อา ตัวขอบคุณคุณนะเน้นคำว่า toi ที่แปลว่า “คุณ”
มักใช้ในบทสนทนาไม่เป็นทางการ
Merci à vousแมคซิ อา วูขอบคุณคำว่า vous แปลว่า “คุณ” ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ
Merci à tousแมคซิ อา ตูขอบคุณทุกคนแบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง
Un grand merci à…เอิง กร็อง แมคซิ อา…ขอบคุณมากสำหรับ…แบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง
Mille mercisมีล แมคซิขอบคุณมากแปลตามตัวอักษรว่า “ขอบคุณพันครั้ง”
แบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง
Merci mille foisแมคซิ มีล ฟัวขอบคุณพันเท่าแบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง
Merci bienแมคซิ เบียงขอบคุณมากๆแบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง,
บางครั้งอาจฟังดูเป็นการเหน็บแนม
Cimerซิแมค์ขอบคุณคำแสลงแบบ Verlan (สลับหรือผันคำ) ใช้เฉพาะในหมู่วัยรุ่นเท่านั้น
Je vous remercieเฌอ วู เคฮอแมคซิขอบคุณแบบเป็นทางการ; ส่วนใหญ่ใช้ในงานเขียน
Je te remercieเฌอ เตอ เคฮอแมคซิขอบคุณแบบเป็นกันเอง; ส่วนใหญ่ใช้ในงานเขียน 
Merci infinimentแมคซิ แอ็งฟินิม็องขอบคุณอย่างยิ่งแบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง
Merci d’avanceแมคซิ ดาว็องซ์ขอบคุณล่วงหน้าแบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง; ใช้ในงานเขียนบ่อยครั้ง
Merci Monsieur / Madame / Mademoiselleแมคซิ ม็องซิเยอ / มาดาม / มาดมัวเซ็ลขอบพระคุณครับ / ค่ะ
คุณผู้ชาย / คุณผู้หญิง
เป็นภาษาพูดแบบเป็นทางการ
Merci du fond du coeurแมคซิ ดู ฟ็อง ดู เกอค์ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจแบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง

ต่อไปนี้เรามาดูการใช้คำขอบคุณภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้ในประโยคภาษาฝรั่งกัน

Merci beaucoup (แมคซิ โบกู) — ขอบคุณมาก

Merci beaucoup pour votre aide.
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ

Merci à toi (แมคซิ อา ตู) — ขอบคุณคุณนะ

Merci à toi d’avoir fait le déplacement. 
ขอบคุณที่มานะ

Merci à vous (แมคซิ อา วู) — ขอบคุณคุณนะ

Merci à vous tous pour votre soutien. 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

Merci à tous (แมคซิ อา ตู) — ขอบคุณทุกคน

Merci à tous d’être venu pour l’enterrement de mon papa. 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในงานศพคุณพ่อของฉัน

Un grand merci à… (เอิง กร็อง แมคซิ อา…) — ขอบคุณสำหรับ…

วิธีการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ สามารถใช้ได้ทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือในบรรยากาศที่เป็นกันเอง แต่จะต้องใช้พูดขอบคุณใครหลายๆคนหรือเป็นกลุ่มบุคคลเสมอ

Un grand merci à mes parents pour leur amour et leur soutien… et leur argent.
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ สำหรับความรักที่ทั้งสองมีให้และแรงสนับสนุน รวมถึงเงินของพวกท่านด้วย

Mille mercis (มีล แมคซิ) — ขอบคุณมาก

เป็นการแสดงความขอบคุณมากๆ อย่างสุดซึ้ง

Mille mercis pour ce merveilleux cadeau !
ขอบคุณมากๆสำหรับของขวัญอันแสนวิเศษนี้!

Merci mille fois (แมคซิ มีล ฟัว) — ขอบคุณพันเท่า

แสดงความขอบคุณอย่างมากด้วยความซาบซึ้งใจอย่างสูง

Merci mille fois d’avoir sauvé ma journée !
ขอมอบล้านคำขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือที่ทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้น

Merci bien (แมคซิ เบียง) — ขอบคุณมาก

อีกหนึ่งวิธีแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างสุภาพ แต่บางครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นคำพูดประชดประชันได้เช่นกัน ดังนั้นระมัดระวังเรื่องการแสดงออกทางสีหน้าด้วย

Merci bien pour ton écoute attentive. 
ขอบคุณมากสำหรับการรับฟังอย่างตั้งใจ

Cimer (ซิแมค์) — ขอบคุณ

เป็นแสลงที่ใช้ในการขอบคุณเพื่อนๆหรือคนรู้จัก

Cimer d’avoir rapporté les boissons.  
ขอบใจนะที่มาดื่มด้วยกัน

Je vous remercie (เฌอ วู เคฮอแมคซิ) — ขอบคุณ

วิธีการแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการ มักใช้ในงานเขียน หรือสถานการณ์ที่ต้องการแสดงความสุภาพและความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานมากๆ

Je vous remercie pour votre retour rapide.
ขอบพระคุณสำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว

Je te remercie (เฌอ เตอ เคฮอแมคซิ) — ขอบคุณ

วิธีการแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างเป็นกันเองต่อคนที่เรารู้จักสนิทสนม

Je te remercie pour ton écoute, j’en avais besoin. 
ขอบคุณนะที่รับฟังนะ ฉันอยากมีคนรับฟังจริงๆ

Merci infiniment (แมคซิ แอ็งฟินิม็อง) — ขอบคุณมาก

infiniment (แอ็งฟินิม็อง) แปลว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ใช้แสดงความขอบคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างพรรณาไม่หมดสิ้น

Merci infiniment pour ces chocolats, ce sont mes préférés !
ขอบคุณคุณมากๆนะสำหรับช็อคโกแลต ของโปรดของฉันเลย!

Merci d’avance (แมคซิ ดาว็องซ์) — ขอบคุณล่วงหน้า

วิธีการแสดงความขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการช่วยเหลือที่คาดว่าเราจะได้รับ

Merci d’avance pour votre réponse rapide.
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว

Merci Monsieur/Madame/Mademoiselle (แมคซิ ม็องซิเยอ / มาดาม / มาดมัวเซ็ล) — ขอบคุณคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง

วิธีแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการและสุภาพเรียบร้อยโดยใช้คำนำหน้าสำหรับบุคคลนั้นๆ คือ

 • Monsieur (แมคซิ ม็องซิเยอ) — คุณผู้ชาย
 • Madame (มาดาม) — คุณผู้หญิง
 • Mademoiselle (มาดมัวเซ็ล) — คุณผู้หญิง (หญิงสาว, หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน)

ตัวอย่างประโยคภาษาฝรั่งเศส

Merci, Monsieur, pour votre aide précieuse.
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการช่วยเหลือที่มิอาจประเมินค่าได้

Merci du fond du coeur (แมคซิ ดู ฟ็อง ดู เกอค์) — ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ

Merci du fond du cœur pour votre présence aujourd’hui. 
ขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจที่คุณให้เกียรติมาในวันนี้

วิธีปฏิเสธว่า “ขอบคุณนะ แต่ไม่เป็นไร” ภาษาฝรั่งเศส

การพูดว่า “ขอบคุณนะ แต่ไม่เป็นไร” ภาษาฝรั่งเศสสามารถพูดได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุด คือ

non merci
(น็ง แมคซิ)
ไม่เป็นไร ขอบคุณ

อีกประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ คือ

ça ira pour moi
(ซา อิคฮา โพ มัว)
ไม่เป็นไร

ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นกิจจะลักษณะ เป็นทางการ เราจะใช้คำพูดว่า

sans façon
(ซอง ฟาซ็ง)
ไม่เป็นไร, ขอบคุณครับ/ค่ะ

หรือสามารถพูดว่า

merci, mais non merci
(แมคซิ, เม น็ง แมคซิ)
ขอบคุณครับ/ค่ะ แต่ไม่เป็นไรครับ/ค่ะ

อย่างไรก็ตามการพูดปฏิเสธอาจจะฟังดูเย็นชาหรือเหมือนประชดประชัน ดังนั้นเราควรจะพูด “ขอโทษ” ด้วย หากเผลอพูดอะไรที่ทำร้ายความรู้สึกคู่สนทนาโดยไม่ได้ตั้งใจ

วิธีตอบรับคำขอบคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าวิธีพูดตอบรับคำขอบคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสต้องพูดว่าอย่างไร วิธีพูด ”ด้วยความยินดี“ ที่ใช้กันบ่อยๆ และใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ

de rien
(เดอ เคฮียง) 
ด้วยความยินดี

และสำหรับในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เราจะพูดว่า

je vous en prie
(เฌอ วู อ็อง พีค์)
ด้วยความยินดี

มีอีกหลายๆวิธีที่เราใช้ตอบรับคำขอบคุณในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแต่ละประโยคก็มีวิธีใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างที่แสดงในตารางต่อไปนี้

วิธีตอบรับคำขอบคุณภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าแปลว่าคำอธิบาย
De rienเดอ เคฮียงไม่เป็นไร
(แปลตรงตัวว่า “ไม่มีอะไร”)
แบบเป็นกันเอง
Je vous en prieเฌอ วู อ็อง พีค์ด้วยความยินดี แบบเป็นทางการ
Je t’en prieเฌอ ต็อง พีค์ด้วยความยินดีแบบเป็นกันเอง
Ça me fait plaisir ซา เมอ เฟ เพลซิค์ยินดีค่ะ/ครับแบบเป็นกันเอง
Avec plaisirอะแว็คซ์ เพลซิค์ยินดีค่ะ/ครับแบบเป็นกันเอง
C’est normalเซ็ะ นอค์มาลมันเป็นเรื่องธรรมดาแบบเป็นกันเอง
Ne vous en faites pasเนอ วู อ็อง เฟ ปะไม่ต้องห่วง, ไม่ต้องกังวลแบบเป็นทางการ
(Ne) t’en fais pas (เนอ) ต็อง เฟ ปะไม่ต้องห่วง, ไม่ต้องกังวลแบบเป็นกันเอง
(Ne) t’inquiètes (pas)(เนอ) ต็องกีเอเต ปะไม่ต้องห่วง, ไม่ต้องกังวลแบบเป็นกันเอง
Il n’y a pas de quoiอิล นิลยึ อะ ปะ เดอ กัวไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย (แปลตรงตัวว่า “ไม่มีอะไรควรค่าไปมากกว่าการขอบคุณ”)แบบเป็นทางการ / แบบเป็นกันเอง ใช้เมื่อไม่มีปัญหาจริงๆ เท่านั้น
Pas de problèmeปะ เดอ โพค์เบลมไม่มีปัญหาแบบเป็นกันเอง
À votre serviceอา โวเตอะ เซอวีผม/ดิฉันพร้อมจะช่วยครับ/ค่ะแบบเป็นทางการ
C’est moiเซ็ะ มัวไม่เป็นไร, (ฉันเอง, ควรจะเป็นฉันมากกว่า) ขอบคุณแบบเป็นทางการ

บอกขอบคุณโดยไม่ใช้ Merci ภาษาฝรั่งเศส

คนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแสดงความขอบคุณได้ โดยไม่ใช้คำว่า merci เลย ซึ่งหากเราเรียนรู้วิธีใช้ประโยคเหล่านี้ก็จะทำให้เราพูดภาษาฝรั่งเศสได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น เช่น

 • C’est vraiment gentil de ta part.
  คุณใจดีจังเลย
 • Je suis reconnaissant de…
  ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับ…
 • C’est très attentionné
  คุณนี่ช่างเห็นอกเห็นใจจังเลย
 • Je suis honoré(e)
  ฉันรู้เลยเป็นเกียรติมากเลยครับ(ค่ะ)
 • Ça me touche.
  ซึ้งใจมากเลย
อัพเดทล่าสุด: