การศึกษา
กำลังศึกษา ปริญาโท : วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
มัธยมปลาย : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี

อาชีพ
ปัจจุบัน : วิศวกรประเมินราคา
ประวัติการทำงาาน : วิศวกรออกแบบ (สายงานก่อสร้าง โครงสร้างและแบบสำหรับหล่อคอนกรีต)

ประสบการณ์
- ผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ (การอบรมเกี่ยวกับการโค้ช และการฟังอย่างลึกซึ้ง และการแนะแนวเด็ก)
- รับถอดบทเรียนจากการฟัง และสรุปเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ
- รับทำเล่มวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญาตรี โท เอก

การแข่งขันและรางวัล
- ทุน 100,000 บาท ในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)
- เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศใต้หวัน โดยรับการสนับสนุนทุนการทำโครงการและเดินทางโดยโครงการ Move world together , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกฟผ.

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

Skechup เบื้องต้น2500 บาท

สอนการใช้งานโปรแกรม Sketchup ในระดับเบื้องต้นจนสามารถขึ้น Model 3D ได้อย่างมืออาชีพ และการนำ Model ลงในโปรแกรม Layout เพื่อทำ Drawing

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือติดตั้งโปรแกรม รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอง (สามารถใช้โปรแกรมฟรีเวอร์ชัน 2020 ลงไปในการเรียนได้)
- ลูกค้าสามารถระบุความต้องการได้ กรณีมีความต้องการเฉพาะทางในการขึ้น Model

เรียนคอร์สละ 8 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

Skechup ขั้นสูง4500 บาท

สอนการใช้งานโปรแกรม Sketchup ตั่งแต่ระดับเบื้องต้นจนสามารถขึ้น Model 3D ได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการใช้ extension sketchup ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การประยุกต์ใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อขึ้นชิ้นงานตามข้อจำกัดของโปรแกรม และการนำ Model ลงในโปรแกรม Layout เพื่อทำ Drawing

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือติดตั้งโปรแกรม รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอง (สามารถใช้โปรแกรมฟรีเวอร์ชัน 2020 ลงไปในการเรียนได้)
- ลูกค้าสามารถระบุความต้องการได้ กรณีมีความต้องการเฉพาะทางในการขึ้น Model

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4500 บาท

Excel1000 บาท

การใช้งานโปรแกรม Excel ตั้งแต่เบื่องต้น การใช้งานสูตร ฟังก์ชัต่าง ๆ รวมถึงการลิค์ข้อมูลเพื่อการใช้งานจริงในระดับองค์กรณ์ (ความคืบหน้าในการเรียนขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์ และความถนัดของผู้เรียนด้วย ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อครั้งเท่านั้น แต่หากผู้เรียนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ ทางผู้สอนยินดีและช่วยเหลือ)

เรียนคอร์สละ 4 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1000 บาท

Google sheet1500 บาท

การใช้งาน Google Sheet ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น การสร้างฟอร์ม การผูกสูตรต่าง ๆ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการทำงานต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง APP จาก Google Sheet โดยไม่ต้องเขียนโค้ด (ความคืบหน้าในการเรียนขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์ และความถนัดของผู้เรียนด้วย ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อครั้งเท่านั้น แต่หากผู้เรียนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ ทางผู้สอนยินดีและช่วยเหลือ)

เรียนคอร์สละ 4 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

ราคาค่าเรียน

Excel300 บาท ต่อชั่วโมง

การใช้งานโปรแกรม Excel ตั้งแต่เบื่องต้น การใช้งานสูตร ฟังก์ชัต่าง ๆ รวมถึงการลิค์ข้อมูลเพื่อการใช้งานจริงในระดับองค์กรณ์

Skechup เบื้องต้น300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนการใช้งานโปรแกรม Sketchup ตั่งแต่ระดับเบื้องต้นจนสามารถขึ้น Model 3D ได้อย่างมืออาชีพ และการนำ Model ลงในโปรแกรม Layout เพื

คณิตศาสตร์ (ระดับประถม)300 บาท ต่อชั่วโมง

ลูกค้าสามารถเลือกเรื่องที่ต้องการเรียนในระดับประถม และแจ้งผู้สอนเพื่อเตรียมเนื้อหาการสอนได้

Google sheet350 บาท ต่อชั่วโมง

การใช้งาน Google Sheet ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น การสร้างฟอร์ม การผูกสูตรต่าง ๆ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการทำงานต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง APP จาก Google Sheet โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Skechup ขั้นสูง500 บาท ต่อชั่วโมง

สอนการใช้งานโปรแกรม Sketchup ตั่งแต่ระดับเบื้องต้นจนสามารถขึ้น Model 3D ได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการใช้ extension sketchup ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การประยุกต์ใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อขึ้นชิ้นงานตามข้อจำกัดของโปรแกรม และการนำ Model ลงในโปรแกรม Layout เพื

แนะแนวความคิด โค้ชชีวิตด้วยการ์ด(ระดับประถม-มัธยม)500 บาท ต่อชั่วโมง

ค้นหาความต้องการของตัวเอง ต้นตอของปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอและส่งผลต่อการเรียน การใช้ชีวิต และร่วมหาแนวทางการแก้ไข จัดการ ผ่านการโค้ชด้วยการ์ด และกระบวนการอื่น ๆ

สอนออนไลน์ บางใหญ่ ปากเกร็ด ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว