รับสอนวิชาภาษาจีน🇨🇳
ประวัติผู้สอน
-เกรดวิชาภาษาจีนระดับชั้นมัธยม(ม.1-6) 4.00
-กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยรวม 3.30
🇨🇳รายวิชาพื้นฐาน
-ภาษาจีนสำหรับเด็ก
-ภาษาจีนระดับต้น
-ภาษาจีนระดับกลาง
-ภาษาจีนระดับสูง
🇨🇳รายวิชาเพิ่มเติม
-วัฒนธรรมจีน
-จีนปริทัศน์
-วรรณคดีจีน
***มีแบบเรียนหนังสือให้ทุกวิชา(มีทั้งแบบไฟล์สำหรับเรียนในไอแพด และรูปเล่ม)
เรียนผ่านzoomหรือ google meetในรูปแบบออนไลน์
หากเรียนที่บ้าน รับแค่แถว ราษฏร์บูรณะ,พระราม2,ดาวคะนอง,บางปะกอกหรือใกล้เคียงสามารถถามเพิ่มเติมได้
เรทราคาการเรียน
🧧เรียนสด
เรียนเดี่ยว ชั่วโมงละ250/คน- 2ชั่วโมง400
เรียน2-3คน ชั่วโมงละ 200/คน
เรียน4คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 150/คน
🧧เรียนออนไลน์
ชั่วโมงละ200/คน - 2 ชั่วโมง 350
🧧จองเป็นคอร์ส
เรียนสด10ครั้ง ครั้งละ2ชั่วโมง ราคา3500
เรียนออนไลน์ 10ครั้ง ครั้งละ2 ชั่วโมง ราคา 3000
***รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว***
วันเวลาตกลงกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
รับสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงมัธยม

ราคาค่าเรียน

-ภาษาจีนระดับต้น -ภาษาจีนระดับกลาง -ภาษาจีนระดับสูง150 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานผ่านบทสนทนา บทความ ได้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

-วัฒนธรรมจีน -จีนปริทัศน์ -วรรณคดีจีน150 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีของจีน สามารถนำไปใช้ได้ในการสอบpat7.4พาร์ทความรู้ทั่วไป

เรียนเพิ่มเกรดภาษาจีน150 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนตามหนังสือของโรงเรียน

ราษฎร์บูรณะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว