สวัสดีค่ะครูชื่อครูยุ้ยค่ะ เป็นนักศึกษาปี 5 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ค่ะ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ตอนนี้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์อยู่ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
- ปรับพื้นฐาน, พื้นฐานการสื่อสาร,การฟัง การอ่าน การพูด การเขีย
- รับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา 1-6
- ชั่วโมงละ 100/คน
- จันทร์-อาทิตย์ ช่วงเย็น

ดอนเมือง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว