ชื่อ-สกุล: ศันสนีย์ นววงศ์ชัย (ปุย)
ประวัติการศึกษา:
ปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกธุรกิจภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน: Conversational English
รูปแบบการสอน:
- ผู้เรียนต้องฟังออก-พูดได้ และนำไปใช้งานได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ
- การเรียนการสอน อิงตามหลักธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ คือทักษะการฟัง-พูดต้องได้ก่อนการอ่าน-เขียน (กล้าพูด สื่อสารได้ถูกต้อง ต้องมาก่อน Grammar)
- สอนแบบ Bilingual 2 ภาษา
- เน้นสนทนาภาษาอังกฤษถูกต้องตามแกรมม่า แต่ไม่ต้องนึกแกรมม่า ออกเสียงให้ถูกต้อง
- เรียนสนุก ปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นฐานและความสนใจของผู้เรียน
- นำความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ มาประยุกต์ใช้ในการสอนแก่นักเรียนทุกเพศทุกวัย เข้าใจในธรรมชาติพฤติกรรมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน จึงทำให้การเรียนเป็นไปได้ด้วยดี เปิดใจ ไม่เครียด
ฝากผลงานแปลหนังสือของติวเตอร์:
ยุทธวิธีล้วงลับจับโกหก สนพ. Think Beyond ราคา 280 บาท วางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป คิโนะคุนิยะ ซีเอ็ด นายอินทร์ B2S ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางซื่อ บางบัวทอง บางพลัด บางแค บางใหญ่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปากเกร็ด พระนคร พุทธมณฑล ภาษีเจริญ ศาลายา สัมพันธวงศ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว