สวัสดีครับ เหล่าซือเปา ครับ
➔ปริญาตรี มหาวิทยาลัย Yunnan Normal Universitity ประเทศจีน สาขาการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติโดยตรง
➔กำลังศึกษา ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเดิม
➔ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 5
➔มีความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาในการเรียนภาษาจีนของคนไทยเป็นอย่างดี
➔มีประสบการณ์สอน ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และวัยทำงาน
➔เน้นพื้นฐาน การออกเสียง ไวยากรณ์ ตัวอักษรจีน(เหล่าซือเน้นเรื่องการเขียนมาก)
➔เรียนเพิ่มคะแนนวิชาจีนในโรงเรียน
➔เรียนเพื่อไปสอบHSK
➔เรียนเพื่อไปทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
➔เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เช่น การเขียนพู่กันจีน (อันนี้เหล่าซือแนะนำเลยครับ) ช่วยเพิ่มสมาธิได้
***********จีนพื้นฐาน(ด้วยหนังสือหลักสูตรปักกิ่ง)************
听力การฟัง
口语การพูด
阅读การอ่าน
写作การเขียน
生活用语 หลักการพูดในชีวิตจริง (มันต่างจากในหนังสือมากเลยนะครับ)
*********วัฒนธรรมจีน(ด้วยประสบการและหนังสือที่น่าเชื่อถือ)*********
朗诵诗歌การท่องกลอนจีน
书法การเขียนพู่กันจีน
中国概况สภาพโดยทั่วไปของจีน (ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะจะได้คุยกับคนจีนรู้เรื่อง **แค่พูดเป็นมันไม่พอนะครับ**)
中国历史ประวัติศาสตร์ (เรื่องนี้เหล่าซือจะสอดแทรกลงไปในทุกวิชาอยู่แล้ว)
成语สุภาษิตจีน (สิ่งที่ขาดไม่ได้ในภาษาจีนระดับ กลาง-สูง)
******************วิธีการสอน**********************
online ผ่านGoogle Meet ทั่วประเทศไทย
offline จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
*****************เรื่องจีนๆ ไว้ใจเหล่าซือได้เลย!***************

ราคาค่าเรียน

จีนพื้นฐาน300 บาท ต่อชั่วโมง

ได้เรียนรู้การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลาง ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ คำแสลง คำวัยรุ่น ภาษาจีนโบราณในหนังจีน

การเขียนพู่กันจีน300 บาท ต่อชั่วโมง

ได้เรียนรู้ทักษะการเขียนพู่กันจีน เพื่อเสริมสร้างสมาธิ และทักษะด้านศิลปะ

ภาษาจีน
สอนออนไลน์ กำแพงเพชร

ยังไม่มีรีวิว